English Thứ Sáu, 30-10-2020, 00:04 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419444
Đang online: 88
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Biên phòng Quảng Ngãi thành lập 15 chốt kiểm tra người ra vào khu vực biên giới biển Quảng Ngãi

Đăng ngày: 23/03/2020; 332 lần đọc
Chốt kiểm soát Biên phòng tại cầu cảng Sa Kỳ thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi lên tàu

Với mục tiêu tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu vực biên giới biển tại các cửa khẩu, cảng biển, cửa sông nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, làm cơ sở truy xuất chính xác, kịp thời những trường hợp lây lan dịch Covid-19 khi cần thiết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết định thành lập các chốt kiểm tra người ra, vào khu vực biên giới biển Quảng Ngãi tại các bến cảng và các Trạm Kiểm soát Biên phòng.

 

Đối với cảng biển, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất thành lập 08 chốt gồm: Bến cảng số 1 PTSC; Cảng Gemadept; Bến số 2 PTSC; khu vực Cầu Sông Đầm; Cảng Doosan; Cảng Hào Hưng; Cảng Hòa Phát và Nhà máy đóng tàu. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ thành lập 01 chốt tại cầu cảng Sa Kỳ.

 

Nhiệm vụ của các chốt này là phối hợp với Cảng vụ hàng hải, kiểm dịch, doanh nghiệp cảng xác định tình trạng y tế truy xuất hành trình chính xác, kịp thời và tuyệt đối không giải quyết thuyền viên đi bờ đối với các thuyền viên xuất, nhập cảnh.

 

Trường hợp trên tàu có thuyền viên đi cấp cứu, các chốt này phối hợp với Đội Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch và liên hệ với bệnh viện nơi thuyền viên đến cấp cứu nắm được tình hfinh, trước khi cho thuyền viên rời tàu đi cấp cứu theo quy định.

 

Phối hợp với Cảng vụ, Kiểm dịch, doanh nghiệp cảng kiểm tra, kê khai hành trình của tàu và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình thuyền viên khi cần thiết đối với thuyền viên tàu thủy nội địa, tàu chuyển cảng. Đồng thời, hạn chế tối đa việc cấp phép và giải quyết cho người Việt Nam, người nước ngoài xuống tàu. Người xuống tàu làm việc, khi xuống tàu phải được kiểm tra thân nhiệt, phaiir đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng nước diệt khuẩn, hạn chế tiếp xúc với thuyền viên trên tàu, ưu tiên liên lạc qua VHF và điện thoại.

nb2-23032020.jpg
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất thành lập 08 chốt kiểm tra tại các bến cảng trong khu vực Cảng Dung Quất

 

Đối với các Trạm Kiểm soát Biên phòng, thành lập 07 chốt gồm: Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh; Trạm Kiểm soát Biên phòngSa Kỳ; Trạm Kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy; Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Á; Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh; Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hải và Trạm Kiểm soát Biên phòng An Vĩnh.

 

Các chốt tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đối với các tàu cá có hành trình từ các tỉnh về, phải tiến hành kiểm tra thân nhiệt, kê khai vào tờ khai y tế và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình của thuyền viên khi cần thiết.

 

Đối với các trường hợp tàu cá có thông tin đi nước ngoài về, phải lập danh sách số thuyền viên đi trên từng tàu cá, phối hợp với các lực lượng chức năng và ngành y tế địa phương theo dõi, kịp thời xử lý khi tàu về bờ; thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch và thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp cách ly đối với công dân của mình.

 

Các chốt kiểm tra sẽ duy trì trực 24/24 giờ.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích