English Thứ Sáu, 30-10-2020, 00:27 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419465
Đang online: 88
Biên phòng Quảng Ngãi thành lập 15 chốt kiểm tra người ra vào khu vực biên giới biển Quảng Ngãi

Biên phòng Quảng Ngãi thành lập 15 chốt kiểm tra người ra vào khu vực biên giới biển Quảng Ngãi

Đăng lúc: 16:57, 23-03-2020​Với mục tiêu tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu vực biên giới biển tại các cửa khẩu, cảng biển, cửa sông nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, làm cơ sở truy xuất chính xác, kịp thời những trường hợp lây lan dịch Covid-19 khi cần thiết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết định thành lập các chốt kiểm tra người ra, vào khu vực biên giới biển Quảng Ngãi tại các bến cảng và các Trạm Kiểm soát Biên phòng.  

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/3/2020)(08:41, 21-03-2020)

Tăng cường công tác giám sát, cách ly, phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới; triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ; khẩn trương thực hiện giải pháp hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Võ nguyên Giáp; cho học sinh THPT và học viên GDTX nghỉ học từ ngày 18/3/2020 cho đến hết ngày 29/3/2020; thực hiện quy định về Công báo; xây dựng, kết nối, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/3/2020)​.​

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ