English Thứ Sáu, 30-10-2020, 00:30 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419468
Đang online: 88

Dừng hoạt động đón khách tại các khu, điểm tham quan, du lịch

Đăng ngày: 19/03/2020; 205 lần đọc

Thực hiện Công văn số 1097/UBND-KGVX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đ ngh các cơ quan, đơn vị liên quan dừng hoạt động đón khách tại các khu, điểm tham quan, du lch, hệ thống bo tàng, điểm du lịch cộng đồng, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh k từ ngày 20/3/2020 cho đến khi có thông báo mới. 

Đối với các khu, điểm du lịch có dịch vụ lưu trú thì vẫn tiếp tục hoạt động phục vụ khách lưu trú; không được kỳ thị, phân biệt đối xử​ và từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài đã được nhập cảnh vào Việt Nam, tuy nhiên phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-l9.

 

Các khu, điểm tham quan, du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch tiếp tục thực hiện xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho người lao động tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo các điều kiện cho việc đón khách tham quan trở lại khi được phép.

 

Đề nghi UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc hướng dẫn và kiểm tra việc dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm tham quan du lịch đang hoạt động tại địa phương.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích