English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:06 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419397
Đang online: 89
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Gần 17.500 hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết trong Quý I

Đăng ngày: 23/03/2020; 96 lần đọc

Báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, trong quý I năm 2020, tiếp nhận 19.953 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (kỳ trước chuyển qua 2.000 hồ sơ, tiếp nhận mới 17.953 hồ sơ), qua đó đã giải quyết 17.462 hồ sơ, trong đó trả kết quả trước hạn và đúng hạn 16.433 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,1%.

Các Sở có số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều như: Giao thông vận tải 4.986 hồ sơ; Tư pháp 2.845 hồ sơ; Công Thương 2.503 hồ sơ; Nông ng​hiệp và Phát triển nông thôn 3.770 hồ sơ; Lao động-Thương binh và Xã hội 2.114 hồ sơ; Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh thành phố 10.907 hồ sơ,…

 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 2.679 hồ sơ nộp trực tuyến và 345 hồ sơ nộp qua đường bưu điện. Trung tâm phối hợp với Bưu điện thực hiện chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện 2.045 hồ sơ theo yêu cầu của tổ chức, công dân.

 

Trong Quý, ghi nhận trên 3.900 lượt đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về quá trình giải quyết TTHC tại Trung tâm, trong đó đánh giá rất hài lòng hài lòng 3.885 lượt (99,6%), bình thường 17 lượt (0,4%), không có trường hợp không hài lòng.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của các cơ quan đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm; theo dõi việc thực hiện trách nhiệm phối hợp có ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu giải quyết hồ sơ; tập trung theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành trên phần mềm nhằm đôn đốc việc xử lý, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định.

 

Phối hợp với các sở, cơ quan liên quan thực hiện việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến; nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện để hạn chế việc tập trung đông người để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mốc thời gian và lựa chọn một số TTHC phù hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc như Công an, Bảo hiểm xã hội vào thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Hỗ trợ, phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện phương án thí điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thay thế cho một số cơ quan có lượng hồ sơ giao dịch ít,…

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích