English Thứ Sáu, 30-10-2020, 00:26 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419462
Đang online: 88
HỎI VÀ ĐÁP

Tôi hiện tai cư trú ở Đồng Nai, giờ giấy khai sinh tồi bị hư muốn lại thì giờ làm ở đâu và thủ tục cần những giấy tờ gì? giấy khai sinh tôi năm 1966 đăng kí lúc trước ở Bình Phương, Bình Sơn, Quảng Ngãi. giờ tôi không biết về Quảng Ngãi làm ở đâu? tôi cần câu trả lời sớm nhất ,. xin chân thành cám ơn
huynh duy ti 08/04/2019 11:30:00

Bạn Huỳnh Duy Ti  thân mến,

 

Theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP​ của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Điều 26. Thủ tục đăng ký lại khai sinh như sau:

 

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

 

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

 

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

 

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

 

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

 

4. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

 

5. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

 

6. Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết hồ sơ, giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều này.

Thân ái!
Chào bt. Cho tôi hỏi xã tịnh kỳ còn hưởng chế độ bãi ngang không ạ
Nguyễn văn an 08/04/2019 08:21:00

Bạn Nguyễn Văn An  thân mến,

 

Theo Điều 1 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020

“Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quôc gia Giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm; từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hảỉ đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 và không thuộc diện hỗ trợ đầu  tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.”

Ngày 14/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND Về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 đối với xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi”

 

Thân ái!​
Tôi ở Tp Quảng ngãi chuẩn bị đi làm và cơ quan yêu cầu nộp lý lịch tư pháp. Cho tôi hỏi làm ở đâu và thủ tục như thế nào. Xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Anh Dũng 24/01/2019 11:26:00

Bạn Nguyễn Anh Dũng thân mến,

 

Bạn có thể nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Trình tự thủ tục chi tiết bạn tham khảo tại đây.

 

Thân ái!​
Em là con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động 80%, nếu thi tuyển vào công chức nhà nước thì em được cộng điểm ưu tiên như thế nào?
Thùy An 16/01/2019 16:29:00

Bạn Thùy An thân mến,

Theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;”

 

Thân ái!​
Kính gửi BBT. Chúng tôi là giáo viên tham gia kì thi nâng ngạch viên chức ngành giáo dục do Sở nội vụ Quảng Ngãi tổ chức năm 2018. Nay cho chúng tôi hỏi bao giờ thì sở nội vụ mới thực hiện việc công nhận và chuyển ngạch lương. Mong được liên hệ trả lời. Trân trọng cảm ơn.!
Ngô Duy Quyền 08/01/2019 20:10:00

Bạn Ngô Duy Quyền thân mến,

 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt danh sách giáo viên trúng tuyển kỳ  thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi cho giáo viên và quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên kể từ ngày 01/01/2019 theo quy định hiện hành của Nhà nước..

 

Thân ái!​

e chuẩn bị kết hôn với người nước ngoai ,e có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn khi vắng mặt chồng em dc k.em có giấy ủy quyền của chồng .
phạm thị kim hiền 07/01/2019 18:25:00

Bạn Phạm Thị Kim Hiềnthân mến,

Theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch: Việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, được quy định cụ thể tại các Điều 30. Hồ sơđăng ký kết hôn; Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn; Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn..

 

Thân ái!​

Cho tôi hỏi: việc ủy ban nhân dân huyện đức phổ chai ì không cấp sổ đỏ đất đai trong khi đã thực hiện đầy đủ các quy trình vậy tôi khiếu nại lên cơ quan nào của tỉnh và cơ quan nào giải quyết vấn đề trên ? Sớm nhận được trả lời? Xin cảm ơn
nguyễn văn thanh 04/01/2019 22:17:00

Bạn Nguyễn Văn Thanhthân mến,

Theo quy định tại Điều 204 Luật đất đai năm 2013, nếu cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan nhà nước xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình thì người sử dụng đất có thể khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện nơi có đất. Trường hợp không thống nhất với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, người sử dụng đất có thể khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND huyện..

 

Thân ái!​
Tôi: Tôn Long Hồng Vinh Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1973 Trú quán: Đội 9 xã Tịnh Sơn- huyện Sơn Tịnh- tỉnh Quảng Ngãi Đơn vị công tác: Trường THCS Tịnh Sơn- Sơn Tịnh- Quảng Ngãi Điện thoại: 0973635341 Tôi xin được tóm tắt quá trình công tác của tôi như sau: - Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 8 năm 1997 tôi được phân công công tác tại trường THCS Tịnh Hiệp – Sơn Tịnh ( Thời gian tập sự 24 tháng) - Từ tháng 9 năm 1997 tôi vào biên chế mã ngạch 15113( theo Quyết định số 898/ QĐ-TCCQ tỉnh Quảng Ngãi ngày 10 tháng 12 năm 1997 về việc tuyển dụng công chức viên chức) và công tác đến tháng 02 năm 1999( 18 tháng) tại trường THCS Tịnh Hiệp- Sơn Tịnh - Từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 02 năm 2001 tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn bb3- Trung đoàn bb 95 -Sư đoàn 2 Quân khu V( 2 năm) tại Đăklăk - Từ ngày 22 tháng 02 năm 2001 được phân công giảng dạy tại trường THCS Tịnh Sơn- Sơn Tịnh cho đến nay - Năm 2012 thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 qui định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011 vậy cho tôi hỏi Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có được cộng với thời gian trước và sau này để tính tỉ lệ % thâm niên nhà giáo hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn
Tôn Long Hồng Vinh 04/01/2019 10:40:00

Bạn Hong Vinh thân mến,

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm:

- Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

-Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Điểm d Khoản 1 Điều 2, Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định: thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định được cộng với thời gian giảng dạy, giáo dục của nhà giáo để tính hưởng phụ cấp thâm niên trong trường hợp: Nhà giáo trước khi đi nghĩa vụ quân sự đã có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Đối chiếu các quy định trên trước khi đi nghĩa vụ quân sự bạn đã có thời gian được tính hưởng thâm niên nghề nên thời gian đi nghĩa vụ quân sự vẫn được cộng với thời gian giảng dạy để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

 

Thân ái!​
Tôi muốn mua một mảnh đất ở TP Quảng Ngãi. Gia đình ngừơi bán đã có giấy chứng nhận QSD đất. Vậy tôi muốn biết thông tin về giấy chứng nhận đã cấp có chính xác hay không thì làm thế nào? tôi không phải là chủ sử dụng đất mà muốn cung cấp thông tin thửa đất người khác có được không? Nếu được phai gặp cơ quan nào? Mong đươc sự tư vẫn của anh chị
Quốc Thi 04/01/2019 08:52:00

Bạn Quoc Thi  thân mến,

Theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai có quy định như sau:

 

Tổ chức, các nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo thông tư này.

 

Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, các nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

và theo quy định tại Điều 15 của thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định như sau :

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

 

 

Thân ái!​
Chào A/c! cho tôi xin hỏi, thời gian quy định cho UBND xã, phường... giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến việc tranh chấp đất đai là bao lâu, và quy định tại văn bản pháp luật nào ạ!, chân thành cảm ơn!
Ngọc Tú 02/01/2019 09:38:00

Bạn Ngọc Tú  thân mến,

Căn cứ Điều 27 và Điều 28 Luật khiếu nại năm 2011 :

- Thời gian trả lời đơn khiếu nại: 10 ngày

- Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu: không quá 30 ngày, trường hợp vụ việc phức tạp không quá 45 ngày.

Ở vùng sâu vùng xa không quá 45 ngày, trường hợp vụ việc phức tạp không quá 60 ngày.

 

Thân ái!​

chào các anh chị! Cho em hỏi trường hợp một học sinh sống chung và có tên trong hộ khẩu với bà nội. Hộ khẩu này trong diện hộ nghèo. Vậy em này có được miễn tiền học phí không? Em cảm ơn
Ngô thị thanh hoa 02/01/2019 08:37:00

Bạn Ngô thị thanh hoa  thân mến,

 

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, đối tượng được miễn học phí như sau:

 

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, trường hợp cháu có ông bà thuộc diện hộ nghèo (không phải cha mẹ) không thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.

 

Thân ái!​
Chào các anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi trong đợt thi viên chức cấp THPT do Sở GD&ĐT Quảng Ngãi tổ chức đã có quyết định trúng tuyển. Nhưng người trúng tuyển không đến nhận quyết định và liên hệ với trường? Vậy theo luật là người có điểm đứng vị thứ 2 sẽ là người trúng tuyển hay sở sẽ giải quyết như thế nào ạ ? Và thời gian giải quyết ra sao ? Rất mong nhận được sự phản hồi của ban biên tập. Em xin cảm ơn nhiều ạ!.
Đặng Tiếc 22/05/2018 20:42:00

Bạn Đặng Tiếc thân mến,

Bạn tham khảo khoản 5 điều 19 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về  Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Thân ái!​

Kính gửi ban biên tập! Em có vấn đề thắc mắc mong được hướng dẫn. Hiện tại ở tỉnh ta đang lên kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2018. Hiện tại em đang mang thai tháng thứ 5, vậy như em có đủ điều kiện làm hồ sơ thi không ak! Congmf về bằng cấp thì đúng chuyên nghành, em chỉ thắc mắc việc mình mang thai có được phép đăng ký thi công chức không ? Mong nhận được phản hồi sớm từ ban biên tập, em xin cảm ơn!
Vuong Bao Thoa 15/05/2018 11:56:00

Bạn Vuong Bao Thoa thân mến,

Bạn tham khảo Điều kiền và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

Thân ái!​
Chứng minh thư bị mất làm lại thứ mất trong tuần,
Châu khánh ly 04/04/2018 06:59:00

Bạn Châu Khánh Ly thân mến

Thủ tục cấp lại CMND tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú hoặc Công an cấp tỉnh theo phân cấp.vào các ngày làm việc trong tuần như sau: Đơn đề nghị (mẫu CM3) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công   an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú: Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể); Kê khai tờ khai cấp CMND; Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.

Bạn liên hệ công an xã, phường, thị trấn nơi bạn đăng ký thường trú để được hướng dẫn cụ thể.

.

Thân ái!​

Chào các anh chị BQT, cho em hỏi hiện nay tỉnh ta đã có văn bản quy định thời gian làm việc trong ngày hay trong tuần của người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa? Nếu có thì văn bản đó quy định ở lĩnh vực trên ra sao?
Võ Văn Dũng 01/04/2018 15:22:00

Bạn Võ Văn Dũng thân mến,

Bạn tham khảo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND Về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Thân ái!​

Trang 1/57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Văn bản điện tử trao đổi