English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:48 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419434
Đang online: 88

Khẩn trương thực hiện giải pháp hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày: 20/03/2020; 248 lần đọc
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản tạm thời không tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người. Giao Ban Tôn giáo tỉnh triển khai chỉ đạo này đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.

Các cửa hàng internet, karaoke, bar, vũ trường, r​ạp chiếu phim và các dịch vụ văn hoá tụ tập đông người tạm dừng hoạt động (chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 16/3/2020 của Văn phòng của Chính phủ) trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Khuyến khích người dân chủ động sắp xếp công việc, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết; tránh đi lại các địa điểm tập trung đông người. Trường hợp bắt buộc phải đến nơi có nhiều người phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần và chủ động các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động, chỉ đạo thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý theo yêu cầu tại Công văn này.

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

 

                                                                         H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích