English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:40 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419426
Đang online: 88
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ xây dựng giao thông tại vùng xa

Đăng ngày: 23/03/2020; 83 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chủ động liên hệ làm việc với Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup để xác định cụ thể vị trí, quy mô công trình giao thông, hệ thống nước sạch làm cơ sở để triển khai xây dựng công trình hoàn thành trong năm 2020 theo đề xuất hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm.

Trước đó, Quỹ Thiện Tâm đã đề nghị tài trợ 1,​5 tỷ đồng để thực hiện xây dựng đường giao thông, hệ thống nước sạch tại các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn tại Quảng Ngãi.

 

Được biết, Quỹ Thiện Tâm là tổ chức từ thiện, xã hội của Tập đoàn Vingroup thành lập vào năm 2006, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện tại các địa phương trong cả nước liên quan đến an sinh xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, xây dựng các công trình y tế, giáo dục, văn hóa,…với tổng số tiền tài trợ hàng năm trên 1.000 tỷ đồng.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích