English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:55 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419439
Đang online: 88
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Sơn Tịnh chuyển mình tạo nên diện mạo mới

Đăng ngày: 10/03/2020; 287 lần đọc
Đường vào thôn Phước Lộc Tây xã Tịnh Sơn

Kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về thay đổi địa giới hành chính, huyện Sơn Tịnh (mới) còn lại 11 xã, tổng diện tích tự nhiên còn lại trên 24.000 ha, bằng 70,8% diện tích trước khi chia tách, và bằng 4,72% diện tích tự nhiên của tỉnh. Dân số còn lại khoảng 1/2 so với huyện Sơn Tịnh cũ, nhưng tiềm lực kinh tế chỉ còn khoảng 1/3. Rất nhiều khó khăn, thách thức phát sinh sau thực hiện Nghị quyết, nhất là về nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện trước mắt và lâu dài. Song được sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tính năng động sáng tạo trong chỉ đạo và điều hành của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, huyện Sơn Tịnh anh hùng đã có một diện mạo mới với bước phát triển vững chắc về mọi mặt. 

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ khi thành lập đến nay, huyện Sơn Tịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy các thế mạnh của địa phương. Đảng bộ Huyện Sơn Tịnh lấy mục tiêu xây dựng nông thôn mới làm cơ sở xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội. Nỗ lực thành công các Đề án mà huyện Đảng bộ đã đề ra.

bdv2-10032020.jpg
Nông dân Sơn Tịnh chú trọng sản xuất nhiều mô hình có hiệu quả cao

 

Dấu ấn nổi bật là huyện nỗ lực tập trung thực hiện công tác giải tỏa, đền bù để xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ đó, các Dự án đồng loạt được xây dựng trên địa bàn như: Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi; Dự án Trung tâm chính trị hành chính huyện Sơn Tịnh và nhiều công trình cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội đã tạo nên một diện mạo mới cho một đô thị tương lai.

 

Cơ cấu kinh tế của huyện đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ trọng ngành Công nghiệp- Dịch vụ tăng dần, tỷ trọng ngành Nông -Lâm nghiệp giảm nhưng giá trị sản suất thì tăng lên. Với tổng giá trị sản xuất hiện đã đạt trên 4.866 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm và tăng hơn 12% so với năm 2018.  Tất cả các ngành đều tăng qua từng năm.

 

Đảng bộ và chính quyền huyện đã tập trung vào công tác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương một cách mạnh mẽ. Huyện chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản đạt trên 1.000 tỷ đồng. Huyện đã triển khai nhiều Dự án ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật cho nông dân, tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống đại bộ phận nông dân. Ngành Công nghiệp- Xây dựng tốc độ tăng nhiều nhất, hiện đã đạt trên 3 ngàn tỷ đồng/năm, tỷ trọng của ngành chiếm trên 58% tỷ trọng nền kinh tế của huyện.

 

bdv3-10032020.jpg
Nhà ở của người dân ngày càng được xây dựng khang trang

 

Ngoài ra, huyện cũng tập trung phát triển thương mại-dịch vụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ. Hiện tổng giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ đạt trên 808 tỷ đồng, chiếm trên 15% tỷ trọng ngành kinh tế.

 

bdv4-10032020.jpg
Đường quê được bê tông nhờ thực hiện Chủ trương hỗ trợ 100% xi măng của huyện

 

Đặc biệt, trên lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn, hàng năm ngoài được tỉnh hỗ trợ xi măng cho người dân thực hiện bê tông giao thông nông thôn, huyện còn trích ngân sách hỗ trợ 100% xi măng cho bà con bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Hiện toàn huyện, các xã đã thực hiện trên 100 km đường giao thông nông thôn từ chủ trương hỗ trợ 100% xi măng của huyện. Đây là một trong những chỉ tiêu đạt cao nhất trong tất cả các chỉ tiêu của huyện đề ra và là một trong những huyện đi đầu của tỉnh về thực hiện chủ trương này. Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, huyện Sơn Tịnh ngày nay đã có một diện mạo hoàn toàn mới.

 

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã có 8/11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, huyện Sơn Tịnh còn thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội như: chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng học bổng cho học sinh; hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách,...Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,19% và là một trong những huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo tốt của tỉnh.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích