English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419420
Đang online: 87
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Sơn Tịnh đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 05/02/2020; 1645 lần đọc
Sơn Tịnh thực hiện mô hình khuyến nông chăn nuôi dê

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, huyện Sơn Tịnh đã tích cực đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

Công tác tái cơ cấu ngành trồng trọt ở huyện Sơn Tịnh bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, diện tích, sản lượng các loại cây trồng tăng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Năm 2019, sản lượng lương thực toàn huyện hơn 53.770 tấn, đạt 102,4% so với chỉ tiêu năm 2020. Thực hiện chuyển đổi hơn 62 ha từ đất trồng lúa sang trồng ngô, năng suất bình quân đạt 66,33 tạ/ha, sản lượng 417 tấn. Giá trị sau thu hoạch trên 1 ha đất canh tác đạt 83 triệu đồng/ha. Trong đó, có những cây trồng cho giá trị cao như: cây rau quả các loại 120 triệu đồng, cây đậu đỗ các loại 72 triệu đồng, cây lạc 72 triệu đồng.

 

Trong năm, huyện thực hiện xây dựng 1 cánh đồng lớn tại xã Tịnh Bắc, qui mô 15 ha, sản xuất lúa ANS1, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, Công ty TNHH Thuận Giao bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

bdv3-05022020.jpg
Sơn Tịnh quan tâm giúp đỡ hộ nghèo bằng cách hỗ trợ bò giống

 

Xác định chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND huyện Sơn Tịnh đã chú trọng chỉ đạo thực hiện xây dựng các dự án phát triển sản xuất phù hợp với lợi thế của từng xã. Đặc biệt, trong chăn nuôi bò được huyện xác định là sản phẩm hàng hóa của huyện, đến nay tổng đàn bò của huyện hơn 31.400 con, bò lai chiếm 75% tổng đàn.

 

Từ cuối năm 2017 đến nay, huyện thực hiện Dự án “Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh” và thực hiện chương trình dự án cải tiến nâng cao chất lượng giống bò thịt của tỉnh trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao tầm vóc, chất lượng thịt và tăng tỷ lệ thịt xẻ. Đồng thời, huyện tập trung nâng cao chất lượng giống trâu thông qua chọn lọc giống tốt và đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi trâu giữa các vùng trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng đàn trâu trên địa bàn; xây dựng vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn xã Tịnh Hiệp, Tịnh Phong và Tịnh Thọ.

bdv2-05022020.jpg
Người dân đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang

 

Trong năm qua, huyện Sơn Tịnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, gắn với xây dựng và phát triển các sản phẩm thế mạnh, chủ lực của huyện.

 

Đến cuối năm 2019, huyện Sơn Tịnh có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, UBND huyện đã phê duyệt cho 3 thôn đạt Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gồm: thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh; thôn An Kim, xã Tịnh Giang và thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc.

 

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, huyện Sơn Tịnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, qui mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực quốc gia. Đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, sản xuất có liên kết chuỗi gắn với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích