English Thứ Sáu, 30-10-2020, 00:13 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419451
Đang online: 88

Tăng cường phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Đăng ngày: 23/03/2020; 124 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao.

Ngày 12/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 12); qua đó, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo triển khai nên loại tội phạm này được kiềm chế.

 

Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, xảy ra 10 vụ, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2018; công tác điều tra, khám phá của lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực.

 

Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng xã hội vẫn còn xảy ra, thiệt hại ngày càng lớn hơn, nhất là đầu năm 2020.

 

Để đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 12; đối với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 thì khẩn trương thực hiện.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên thông báo các thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao theo Thông báo số 5448/TB-BCĐ, ngày 27/12/2019 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

 

Trường hợp nghi vấn hay phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu hoạt động lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc qua các số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố theo Thông báo số 37/TB-UBND​, ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh.

 

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này thông qua Trang thông tin điện tử thành phần Công an tỉnh, qua các trang mạng xã hội facebook, zalo, các fanpage của các thành viên Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh, của Công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường tính năng tương tác, cập nhật, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao. Tập trung lực lượng điều tra, xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này. Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành chức năng đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách để đầu tư, mua sắm trang bị các phương tiện, thiết bị hiện đại hỗ trợ điều tra, xác minh tội phạm lợi dụng công nghệ cao đạt hiệu quả,..

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích