English Thứ Sáu, 30-10-2020, 00:19 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419454
Đang online: 88
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tỉnh đoàn phát động ủng hộ phòng, chống Covid-19

Đăng ngày: 23/03/2020; 88 lần đọc

Chiều 23-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình phát động trong Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tích cực tham gia ng hộ phòng, chng COVID- 19 để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chng dch Covid -19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Ngay sau lời phát động kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 của Phó Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thị Sương, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Tỉnh đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng lần lượt ủng hộ phòng, chống covid 19.

 

Các đồng chí cán bộ Đoàn, ĐVTN, nhân dân tham gia ủng hộ bằng các hình thức như: Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản tại Kho bạc nhà nước Việt Nam tỉnh Qũy Cứu trợ, Số tài khoản 3751.010.8163.000.00. Hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh số 277, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi.

 

Nhắn tin ủng hộ: Soạn tin nhắn với cú pháp CV, dấu cách "n". Trong đó "n" là số lần ủng hộ. Mỗi lần là 20.000 đồng. Sau đó gửi tới số 1407. Ví dụ, nếu bạn muốn ủng hộ 200.000 đồng, cú pháp tin nhắn là CV dấu cách 10, gửi 1407.

 xh3-23032020.jpg
  
Các đồng chí cán Bộ Đoàn nhắn tin ủng hộ phòng, chống Covid-19

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích