English Thứ Sáu, 30-10-2020, 00:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419479
Đang online: 87

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24-28/02/2020)

Đăng ngày: 28/02/2020; 774 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ; chuyển TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong năm 2020; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020; chỉ đạo về công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24-28/02/2020)​.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ

 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

 

​Trong đó, đặc biệt lưu ý các cơ quan cầ​n quan tâm, lãnh đạo đối với công tác phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra và công tác hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện hiện nay.

 

Chuyển TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ về việc chuyển thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo đó, đối với nhóm TTHC đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với từng TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở cho việc thiết lập lên Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh nhằm phục vụ cho công tác theo dõi, kiểm soát toàn bộ quy trình phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả; hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất trước ngày 29/4/2020.

 

Thực hiện cử nhân sự chính thức, nhân sự dự phòng đến làm việc tại Trung tâm và cử người làm đầu mối phối hợp tiếp nhận hồ sơ, giao trả kết quả cho nhân viên bưu điện tại cơ quan theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện ký kết hợp đồng thu hộ phí, lệ phí thực hiện TTHC với đơn vị thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm, đảm bảo cho việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC diễn ra công khai, nhanh chóng và chuyên nghiệp.

 

Các thủ tục thuộc lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân và Cấp, quản lý căn cước công dân, giao Giám đốc Công an tỉnh nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc đưa vào thực hiện tại Trung tâm hay tiếp tục để lại thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi và tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội như hiện nay.

 

Đối với nhóm TTHC đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với Công an cấp huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện tổ chức đưa các TTHC được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg vào thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (bao gồm Trung tâm hành chính công huyện Đức Phổ, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi).

 

Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn đưa các thủ tục được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg vào thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

 

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc và tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh ngày 05/02/2020.

 

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh; tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, trên cơ sở nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phối hợp quản lý, cung cấp thông tin trong công tác chống thất thu ngân sách nhà nước.

 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thời gian qua theo quy định tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt hiệu quả hơn trong thời gian đến.

 

Bên cạnh đó, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo khả năng thực hiện các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng khu vực biển, tiền bảo vệ và phát triển đất lúa; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Về việc giải quyết ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra cụ thể tại các dự án; đồng thời, có ý kiến rõ ràng, đầy đủ bằng văn bản về mức độ đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với từng cơ sở xã hội hóa để Cục Thuế tỉnh có cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đó lưu ý, việc thực hiện ưu đãi tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa phải đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đồng thời, phải tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ đạo triển khai các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục phát huy kết quả đạt được; sắp xếp, kiện toàn nhân sự theo Đề án vị trí việc làm của Ban được phê duyệt; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Đối với các kiến nghị của Ban Quản lý dự án: Về dự án Cầu Cửa Đại, thống nhất về nguyên tắc việc nghiên cứu, thiết kế điều chỉnh, bổ sung phương án kiến trúc, cảnh quan nút giao thông phía Bắc và phía Nam của Cầu Cửa Đại; thiết kế điều chỉnh vuốt nối đường dân sinh vào nút giao thông phía Nam, sửa chữa, hoàn trả tuyến đường dân sinh theo kiến nghị của địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng của dự án và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

 

Về tên gọi Cầu Cửa Đại: Giao Ban Quản lý dự án đề xuất tên gọi, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan; trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất tên gọi của cầu khi đưa vào khai thác, vận hành.

 

Đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án, đảm bảo hoàn thành 100% công tác GPMB trước 30/4/2020 để bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành dự án trong Quý III/2020, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 

Về dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Thống nhất chủ trương giao cho Sở Giao thông vận tải là đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác công trình Cảng Bến Đình. Giao Ban Quản lý dự án làm việc với Sở Xây dựng và UBND huyện Lý Sơn rà soát lại quy hoạch đối với phần diện tích đã được san nền tại khu vực Cảng Bến Đình để tham mưu UBND tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh (trừ phần diện tích để xây dựng Trung tâm thông tin Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh).

 

Về dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa, giao Ban Quản lý dự án phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Tư Nghĩa, UBND xã Nghĩa Điền tham mưu phương án tái định cư tối ưu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 24/02/2020, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (người dân được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư theo quy định). Đề nghị UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc tranh chấp đất đai của các hộ dân, hoàn thành trước 15/3/2020.

 

Về dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi: Thống nhất việc triển khai thực hiện đầu tư đoạn Km19+500-Km20+700 từ nguồn vốn đã bố trí cho dự án trong năm 2020. Đối với đoạn tuyến còn lại của dự án (đoạn Km20+700-Km22+336), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp.

 

Về dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Thống nhất giao Ban Quản lý dự án làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng để xác định vị trí xây dựng khu tái định cư trên Đảo Ngọc.

 

Về dự án Cầu Sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà: Đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu bổ sung quy hoạch mỏ đất trên địa bàn huyện Sơn Hà để hoàn thiện các thủ tục khai thác đất đắp phục vụ thi công nền đường dự án Cầu sông Rin, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

 

Về dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong: Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tổ chức khởi công dự án trước ngày 30/4/2020 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ban Quản lý dự án phối hợp với địa phương rà soát lại quỹ đất dọc tuyến đường từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong để xác định các vị trí khai thác quỹ đất, phục vụ việc bố trí tái định cư cho dự án, vừa tạo quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để đầu tư dự án.

 

Đối với nội dung vướng mắc về giá đất: Giao Ban Quản lý dự án đề xuất phương án xử lý đối với phần chênh lệch giữa đơn giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng cho dự án với các dự án khác trên cùng địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đảm bảo quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

 

Về dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và thành phần 2: Ban quản lý khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức khởi công công trình trong tháng 7/2020; đồng thời, khẩn trương xác định vị trí dự kiến bố trí tái định cư, vị trí phát triển du lịch, dịch vụ, ...để làm động lực phát triển khu vực phía Nam; gửi Sở Xây dựng để hoàn thiện Đồ án quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Về dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc): Yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong quý III/2020 để đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành công trình trước dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

 

Về tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành khẩn trương tổ chức bán đấu giá các lô đất còn lại của các khu tái định cư và nộp trả tiền sử dụng đất của các hộ dân đã được giao đất tái định cư, để hoàn trả kinh phí cho dự án. Giao Ban Quản lý dự án tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn thực hiện đầu tư hoàn thiện các nút giao thông đấu nối với đường cáo tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; tiếp tục đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Tiểu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (hoặc thống nhất chủ trương cho tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quyết toán phần vốn đã bố trí cho Tiểu dự án).

 

Về nguồn vốn bố trí thực hiện các dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tổng thể các dự án, tham mưu UBND tỉnh trong tháng 6/2020 để điều chỉnh, bổ sung phù hợp kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án.

 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh trong việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh cho các cấp, ngành chức năng theo đúng quy định.

 

​Tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn theo đúng nội dung hướng dẫn, ý kiến chỉ đạo của Trung ương, địa phương, đảm bảo hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, sớm dập tắt dịch bệnh, không để lây lan, kéo dài.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (bao gồm các nơi đang xảy ra dịch bệnh và chưa xảy ra dịch bệnh) khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, tiếp tục tổ chức các Đoàn công tác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đến trực tiếp hiện trường các huyện, xã có dịch hoặc có nguy cơ cao để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thường xuyên cho UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

 

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua các vùng dịch hoặc trái phép vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định để răn đe nếu có vi phạm và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh.

 

Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước; chỉ đạo, hướng dẫn (hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo) các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nước để phục vụ dân sinh và sản xuất năm 2020.

 

Đánh giá tình hình nguồn nước, khả năng bảo đảm cấp nước để hướng dẫn lịch thời vụ vụ Hè Thu 2020 hợp lýkhuyến cáo các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ cây lúa sang cây trồng cạn sử dụng ít nước đối với những vùng bị thiếu nước), không sản xuất đối với những vùng nguồn nước không đảm bảo cung cấp trong suốt mùa vụ.

 

Tổng hợp, báo cáo tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và đề xuất kịp thời UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các biện pháp chống hạn cụ thểphù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm xảy ra hạn hán và kinh phí thực hiện phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các Tổ chức thủy lợi cơ sở  thường xuyên thực hiện nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, sửa chữa cửa cống lấy nước bị rò rỉ, thất thoát nước; đắp đập tạm ngăn mặn, đào ao, khoan giếng để bơm nước phục vụ sinh hoạt và chống hạn cho cây trồng khi bị hạn hán.

 

Áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng (nông - lộ - phơi, nhỏ giọt, phun mưa...). Đối với những vùng thường xảy ra hạn hán, vùng có chân ruộng cao, vùng nằm ở cuối kênh thường xuyên thiếu nước tưới; nhất là các khu tưới thuộc công trình hồ chứa nước Liệt Sơn, các khu tưới thuộc xã Phổ cường, huyện Đức Phổ,… phải chuyển đổi sang cây trồng cạn trong vụ Hè Thu năm 2020, sử dụng ít nước tưới để đảm bảo hiệu quả sản xuất.

 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện để kịp thời đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Sau khi kết thúc tưới vụ Đông Xuân 2019 - 2020, lập kế hoạch chi tiết sử dụng nước vụ Hè Thu 2020 cho từng công trình cụ thể, đề xuất giải pháp chống hạn (nếu xảy ra) trên tinh thần tự lực, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.

 

Hướng dẫn bà con nông dân thực hiện gieo sạ đúng lịch thời vụ vụ Hè Thu 2020 để hạn chế tác động của hạn hán, thiếu nước; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm.

 

Chủ động bố trí ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác và kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để thực hiện phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh, sản xuất năm 2020 đạt hiệu quả,…

 

Chỉ đạo về công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác các mỏ cát, sỏi lòng ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Về lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan rà soát danh mục các mỏ cát, sỏi lòng sông nằm trong quy hoạch được phê duyệt hoặc các mỏ các mỏ cát, sỏi lòng sông đã được điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch; đồng thời, tổ chức kiểm tra thực tế các mỏ cát nhằm đối sánh tính phù hợp với quy hoạch để lập, xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2020, 2021 để thay thế Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh. Hoàn thành trước ngày 30/3/2020.

 

Hiện Chính phủ chưa ban hành Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông và chưa có quy định về lập hồ sơ đối với hoạt động trữ cát; để quản lý các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 5676/UBND-NNTN ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích