English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:14 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419402
Đang online: 89

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/3/2020)

Đăng ngày: 06/03/2020; 405 lần đọc

Tăng cường công tác giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tăng cường quản lý bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng; khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đầu tư, quản lý và hoạt động của Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/3/2020)​.

Tăng cường công tác giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh, công tác cách ly theo Công văn số 405/UBND-KGVX ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

 

​Trong một số trường hợp cụ thể, các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung cụ thể sau:

 

Đối với người nhập cảnh về Quảng Ngãi

 

Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh: Đối với người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc; khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc.

 

Người trở về từ Hàn Quốc; Trung Quốc (ngoài khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc; tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc); Iran; Ý cách ly theo dõi sức khỏe tại nơi ở, nơi cư trú có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền cơ sở và y tế địa phương.

 

Đối với những người đến từ Hàn Quốc hoặc đã đi qua Hàn Quốc nhập cảnh từ ngày 11/02/2020, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Y tế và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát, lập danh sách và nơi lưu trú cũng như những người có tiếp xúc gần để triển khai giám sát và hướng dẫn đến ngay cơ sở y tế khám, điều trị khi phát hiện dấu hiệu mắc bệnh; đồng thời tổ chức cách ly ngay những người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc hoặc tiếp xúc gần với người đến từ vùng dịch.

 

Đối với các trường hợp người dân về địa phương từ huyện Bình Xuyên, Tam Dương và Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc: Thực hiện theo Công văn số 166/-DP-DT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch.

 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá: Thực hiện theo Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá.

 

Các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp cần thiết: Hạn chế số lượng người tham gia hoạt động tập thể ở các cơ sở thờ tự, bến tàu, bến xe; đến chợ, siêu thị phải mang khẩu trang để bảo vệ cộng đồng; khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra việc theo dõi, giám sát, cách ly tại địa phương. Làm việc với các cơ sở tôn giáo vận động người dân không tụ tập đông người để hạn chế dịch bệnh.

 

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ga Quảng Ngãi và các bến xe tạm thời dừng cho phép người đưa, đón khách vào trong khu vực Sân ga nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm soát thân nhiệt khách đến Quảng Ngãi khi xuống tàu; đồng thời chỉ đạo các đơn vị vận chuyển hành khách tuyên truyền, vận động khách đến Quảng Ngãi tự giác khai báo khi xuất phát, đi qua, lưu trú từ vùng có dịch. 

 

Sở Y tế chỉ đạo bộ phận kiểm dịch y tế áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khẩn trương mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế...đảm bảo đủ điều kiện, kịp thời, chủ động trong theo dõi, điều trị người bệnh.

 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc xác nhận đã qua thời gian cách ly, theo dõi cho các đối tượng: tạm thời giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận đối tượng cách ly tại cơ quan, xí nghiệp; Trạm Y tế xã xác nhận đối tượng cách ly tại địa phương (nơi lưu trú).

 

Chủ trì cùng với Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường thúc đẩy, kiểm tra, thị trường đảm bảo có đủ nguồn cung ứng khẩu trang y tế, khẩu trang thông thường; nước sát khuẩn, khử trùng phục vụ cho người tiêu dùng bình thường.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra môi trường lớp học đảm bảo vệ sinh, an toàn cho giáo viên, học sinh.

 

Sở Tài chính chủ động hướng dẫn Sở Y tế mua sắm hóa chất khử trùng, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết phục vụ phòng, chống dịch Covid – 19. 

 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này; thường xuyên báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid – 19 cho Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

 

Đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (theo Nghị định 68 được sửa đổi bởi Nghị định 161) thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 22/8/2017.

 

Sở Nội vụ và Sở Tài chính trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tham mưu UBND tỉnh giải quyết chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

 

Tăng cường quản lý bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan chủ động triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh năm 2020.

 

​Cụ thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp, duy trì đều đặn, thông suốt hệ thống thông tin và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát địa bàn được phân công; nhất là các địa bàn trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, khu vực giáp ranh. Xác định công tác bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo các cấp.

 

Chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã, các cơ quan chức năng và chủ rừng trên địa bàn tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

 

Tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra, truy quét các tụ điểm phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, các địa bàn vùng giáp ranh, các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị cháy, bị xâm hại cao. Đối với các địa bàn gia tăng tình trạng phá rừng, phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời không để tiếp tục xảy ra. 

 

Rà soát và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp vùng giáp ranh các địa phương, quy chế phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR; tổ chức lực lượng ứng trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng để ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng xảy ra.

 

Kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

 

Công văn cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh,…các Đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan trong việc thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2020.

 

Khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND cấp xã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2020 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững được UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1045a/QĐ-UBND ngày 30/12/2019, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

Theo đó, đảm bảo đúng tên, địa điểm, quy mô dự án có trong danh mục kế hoạch được phê duyệt. Riêng đối với trường hợp 02 huyện Trà Bồng và Tây Trà được sáp nhập thành huyện Trà Bồng mới (theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), yêu cầu địa phương chuẩn xác tên chủ đầu tư, địa điểm đầu tư của các dự án trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án cho phù hợp.

 

Phần vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư của dự án là mức tối đa; trường hợp các địa phương triển khai thực hiện dự án với tổng mức đầu tư lớn hơn thì địa phương tự chịu trách nhiệm toàn bộ phần vốn đầu tư tăng thêm và tự cân đối từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã và các nguồn vốn hợp pháp khác do huyện, xã huy động.

 

Chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động vốn đóng góp của người dân và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hoàn thành dự án, đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

Thời gian hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/3/2020.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 (đợt 2) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trước ngày 21/3/2020, để các địa phương kịp thời tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Chương trình.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

 

Để nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP hai năm 2018, 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020.

 

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý cấp xã, cấp huyện và cán bộ chuyên môn cấp tỉnh hiểu rõ bản chất Chương trình OCOP, trong đó chú trọng đến tính cộng đồng và chất lượng của sản phẩm OCOP; tổ chức tập huấn cho thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp bằng Chương trình OCOP; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các chủ thể OCOP trong tỉnh.

 

Tổ chức Hội nghị đối tác OCOP định kỳ ít nhất 01 hội nghị đối tác/năm để tổ chức sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP trong tỉnh. Trước mắt, tập trung phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Mộ Đức và các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm ngành nghề nông thôn tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ sản phẩm OCOP, nhân dịp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tại huyện Mộ Đức sau Đại hội Đảng bộ huyện.

 

Lựa chọn đơn vị có năng lực, có kinh nghiệm để mời ký hợp đồng làm đối tác tư vấn OCOP cho tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn báo chí khác thực hiện truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP và công tác chỉ đạo điều hành Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 để tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, trình UBND tỉnh trong Quý IV/2020,...

 

Chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đầu tư, quản lý và hoạt động của Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) có kế hoạch chăm sóc cây xanh, mặt bằng, giữ gìn cảnh quan trong và ngoài Trung tâm sạch, đẹp. Tuyệt đối không để các hộ dân ở phần tiếp giáp với đường Phan Bội Châu lấn đất, làm ảnh hưởng đến diện tích đất của Trung tâm, phá vỡ cảnh quan. Cải tạo phần diện tích đất trống (hơn 4.000m2) tại trục đường Trần Hưng Đạo để cho nhân dân và các em thiếu nhi sinh hoạt thể thao.

 

Về khu bể bơi: Tỉnh đoàn rà soát thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động bể bơi (thiết bị lọc nước, cân bằng nước...) đảm bảo đưa bể bơi vào hoạt động có hiệu quả, phục vụ nhu cầu thiết thực của thanh thiếu nhi theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

 

Các hạng mục khác, Tỉnh đoàn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, Tỉnh đoàn đề nghị các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ.

 

Đối với việc các hộ dân sử dụng vỉa hè mặt tiền đường Phan Bội Châu để kinh doanh, buôn bán trái phép, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo chính quyền địa phương sắp xếp, chấn chỉnh việc sử dụng đường phố, hè phố tạo cảnh quan sạch đẹp theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trong khuôn viên Trung tâm thanh thiếu nhi Diên Hồng: Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Thông báo 649-TB/TU ngày 29/7/2019 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

 

                                                                 T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích