English Thứ Năm, 29-10-2020, 22:57 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419390
Đang online: 89

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09-13/3/2020)

Đăng ngày: 13/03/2020; 326 lần đọc

Đề phòng dịch bệnh Covid-19 trong việc cưới; rà soát tình hình sản xuất nông sản, trái cây để xuất khẩu qua biên giới đất liền phía Bắc; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chỉ đạo về tích hợp, chia sẻ dữ liệu, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng phân lô bán đất nền trái phép; khẩn trương xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; thực hiện Kết luận số 01-KL của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới; triển khai thực hiện Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09-13/3/2020)​.

Đề phòng dịch bệnh Covid-19 trong việc cưới

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã phối hợp với các hội đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm thích hợp (khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt). 

 

​Trường hợp đã ấn định thời gian tổ chức mà không thể điều chỉnh thì hướng dẫn gia đình có biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế; đồng thời thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tổ chức trong phạm vi gia đình, có hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới nhằm hạn chế tập trung đông người, góp phần bảo vệ sức khoẻ cho người thân và cộng đồng xung quanh.

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông.

 

Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các hội, đoàn thể tỉnh phối hợp, chỉ đạo các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và Nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh.

 

Rà soát tình hình sản xuất nông sản, trái cây để xuất khẩu qua biên giới đất liền phía Bắc

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể, chi tiết sản lượng từng loại hàng nông sản, trái cây (dưa hấu, ớt) đã, đang và sắp thu hoạch, tiêu chuẩn chất lượng, năng lực cạnh tranh của các loại hàng hóa để đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch chuyển hướng tiêu thụ.

 

​Đồng thời, đánh giá lại tình hình và chủ động tham mưu UBND tỉ​nh điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19.

 

Cụ thể, đối với các loại nông sản, trái cây đang được xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới (dưa hấu, ớt,…), có biện pháp khuyến nghị người nông dân trên địa bàn điều tiết sản lượng, ít nhất là không sử dụng các cách thức để gia tăng sản lượng vào thời điểm này.

 

Đối với những diện tích chưa gieo trồng, xem xét hướng dẫn chuyển sang canh tác các loại nông sản khác dễ tiêu thụ hơn theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị thúc đẩy thương mại, phát triển sản xuất nông sản trước tác động của dịch bệnh Covid-19 ngày 03/02/2020.

 

Nắm bắt tình hình xúc tiến, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới

 

Sở Công Thương thường xuyên liên hệ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, nắm bắt tình hình xúc tiến, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, kịp thời thông báo, giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông sản, trái cây trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển hướng thị trường thay thế trong bối cảnh hiện nay.

 

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường xuyên cập nhật chi tiết sản lượng từng loại hàng nông sản, trái cây (dưa hấu, ớt,…) xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, kịp thời báo cáo, kiến nghị Bộ Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ tiêu thụ.

 

Theo dõi và thông tin kịp thời tình hình hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền phía Bắc (chủ yếu tại các tỉnh như: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh) để UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản, trái cây biết, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh xuất khẩu phù hợp, hiệu quả trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

 

Hạn chế đưa hàng hóa lên các cửa khẩu biên giới phía Bắc

 

UBND các huyện, thành phố thông tin, hướng dẫn kịp thời đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản, trái cây trên địa bàn biết về tình hình hoạt động của các cửa khẩu biên giới đất liền phía Bắc (chủ yếu tại các tỉnh như: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh), hạn chế đưa hàng hóa lên các cửa khẩu biên giới phía Bắc, trừ trường hợp xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và đối tác phía Trung Quốc có khả năng nhận hàng.

 

Hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản, trái cây thực hiện nghiêm túc hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo thông lệ quốc tế, theo đường chính ngạch; đồng thời, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như các yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với nước nhập khẩu.

 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn, kế hoạch phồng, chống dịch của tỉnh, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, kịp thời khoanh vùng, dập tắt tình hình dịch bệnh khi có xảy ra.

 

​Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố rà soát, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố, tăng ​cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định để đảm bảo lực lượng tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các địa phương đang có dịch bệnh động vật tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, dây dưa kéo dài.

 

Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin bao vây ổ dịch và phòng chống bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm có nguy cơ. Thành lập các Đoàn công tác đến các địa phương có dịch để chỉ đạo tổ chức chống dịch.

 

Chỉ đạo các địa phương chưa có dịch, địa phương có nguy cơ cao tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng dịch, rà soát kịp thời tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, tai xanh, dại…nhất là tại các khu vực có ổ dịch vũ, các địa bàn có nguy cơ cao.

 

Kịp thời bố trí kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn, đảm bảo tổ chức nuôi tái đàn lợn thành công, không để dịch bệnh tái phát,…

 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2020 đến nay, các loại dịch bệnh động vật đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố và có chiều hướng diễn biến phức tạp. Cụ thể, cả nước đã có 34 ổ dịch cúm gia cầm do vi rút cúm A/H5N1 và A/H5N6 gây ra tại 10 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy hơn 100.000 con gia cầm. Hơn 100 ổ dịch Lở mồm long móng xảy ra tại 9 tỉnh, thành phố làm hàng nghìn con gia súc mắc bệnh và hàng trăm con gia súc bị chết. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra rất trầm trọng vào năm 2019 gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và làm ảnh hưởng lớn chỉ số CPI,…

 

Chỉ đạo về tích hợp, chia sẻ dữ liệu, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viễn thông Quả​ng Ngãi tích hợp, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng bộ trạng thái hồ sơ đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh ngay sau khi Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công, vận hành chính thức các thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất là ngày 31/3/2020.

 

Có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tích hợp, chia sẻ dữ liệu, đồng bộ trạng thái hồ sơ của các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo và có văn bản tham mưu UBND tỉnh gửi bộ, ngành trung ương để có hướng chỉ đạo, xử lý.

 

Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng Ngãi tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngay sau khi Bộ Tư pháp tổ chức, phối hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đối với các thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất là ngày 30/6/2020.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, tổ chức triển khai việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Bộ phận Một cửa cấp xã được gửi trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có biện pháp chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị chậm phối hợp làm ảnh hưởng đến tiến độ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng phân lô bán đất nền trái phép

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 20/01/2020, các huyện, thành phố phải báo cáo về tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh mới nhận được báo cáo của 5 địa phương (Lý Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Đức Phổ), các địa phương còn lại chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 6953/UBND-CNXD ngày 24/12/2019. Việc chậm trễ báo cáo và nếu để xảy ra tình trạng phân lô bán đất nền trái phép trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Khẩn trương xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động quán triệt nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2332/BTC-PC về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2020; trên cơ sở đó, rà soát, tổng hợp và xây dựng Chương trình hành động về THTK,CLP phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

​Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2332/BTC-PC yêu cầu các Bộ ngành, địa phương xây dựng, ban hành chương trình THTK,CLP năm 202​0  phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 và chương trình THTK, CLP năm 2020; đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của ngành, lĩnh vực, địa phương không thấp hơn chỉ tiêu được quy định trong Chương trình THTK, CLP năm 2020. 

 

Bên cạnh đó, đảm bảo bao quát hết các phạm vi, lĩnh vực thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện, triển khai Chương trình THTK, CLP đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong đó, xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối.

 

Tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của đơn vị. Phổ biến Chương trình THTK, CLP năm 2020 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và đăng tải công khai trên Cổng/trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương.

 

Ngoài ra, tổ chức triển khai Chương trình THTK, CLP bảo tiến độ, có chất lượng, rõ nhiệm vụ đến tưng cơ quan, đơn vị  thuộc phạm vi quản lý. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Bộ, ngành, đại phương.

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện các nội dung nêu tại Kết luận số 01-KL/TBVK ngày 05/3/2020 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.

 

Theo Kết luận số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, chuẩn xác số liệu các chi tiêu và tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; cập nhật một số tình hình mới phát sinh đầu năm 2020 như giá dầu có xu hướng giảm sâu, dịch Covid-19, việc thực hiện một số chính sách mới của Chính phủ,... có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 để có số liệu ước tính của năm 2020 và 5 năm 2015 – 2020 sát với thực tế.

 

Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp thu ý kiến các thành viên Tiểu ban Văn kiện, tham mưu rõ hơn, chuẩn xác hơn mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, chuẩn xác lại hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo hướng giảm số lượng các chỉ tiêu (một số chỉ tiêu nên thể hiện ở phần nhiệm vụ, giải pháp); chuẩn xác số liệu, nội hàm, cách diễn đạt trong mỗi chi tiêu để phản ánh đúng bản chất của từng chi tiêu, dễ nhớ, dễ kiểm tra việc thực hiện. Cập nhật thông tin, căn cứ đánh giá thực trạng thuận lợi, khó khăn; thời cơ, thách thức trong giai đoạn mới của tỉnh để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh sát đúng tình hình, khả thi.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương báo cáo Kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2015 - 2020 và đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; bảo đảm việc phát triển đô thị Quảng Ngãi đồng bộ, hiện đại, khả thi và tỷ lệ đô thị hóa của tinh đến năm 2025 trên mức bình quân cả nước.

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) của cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020 -2025 để đảm bảo tỷ lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong các cơ quan ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch đề ra tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh.

 

​Trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh để mỗi cơ quan, đơn vị đả​m bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS theo quy định.

 

Quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã hằng năm do Sở Nội vụ tổ chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Sở Nội vụ đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới của tỉnh; đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng công chức, viên chức và công chức cấp xã của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức người DTTS theo hướng lồng ghép vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung của tỉnh.

 

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo Kế hoạch. Xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo của Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện tốt Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới của tỉnh.

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến các đối tượng có tên trong Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 tham gia chương trình để các hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

 

​Lập kế hoạch thực hiện hỗ trợ cụ thể cho năm 2020; chủ động thực hiện tổng hợp các giải pháp, tích cực phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận, vay vốn từ nguồn vốn vay theo chính sách hỗ trợ c​ủa Chính phủ.

 

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tại địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực và lồng ghép vào nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình nghèo theo đúng yêu cầu đề ra và nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình tham gia chương trình. 

 

Định kỳ ngày 20 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

                                                                 T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích