Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 18508957
Đang online: 23
Đăng ngày: 28/05/2020
Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã quán triệt sâu rộng và nâng cao phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và phong trào “Dân vận khéo”. ​

Từ năm 2017 - 2020, các địa phương, đơn vị đã đăng ký và triển khai thực hiện 4.182 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, có 1.273 mô hình đạt hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó: Lĩnh vực kinh tế có 175 mô hình với tổng giá trị trên 263,6 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội có 762 mô hình; lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 256 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 80 mô hình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tìm ra những giải pháp hiệu quả giải quyết yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, tập thể và cá nhân. Thông qua việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động Nhân dân của những tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nhờ đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng tuyến phòng thủ biên giới hải đảo, tổ An ninh nhân dân, tổ hoà giải cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, tiêu biểu như các mô hình: “Móc khóa an ninh”, “Phiên tòa giả định” của thành phố Quảng Ngãi; “Camera an ninh, trật tự” của thị xã Đức Phổ; “Tổ tự quản về bảo đảm an ninh, trật tự” của huyện Sơn Tịnh; “Tổ an ninh liên hoàn” của huyện Mộ Đức; “Phòng, chống thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật” của huyện Bình Sơn; “Tiếng kẻng an ninh - cổng phòng, chống tội phạm” của huyện Minh Long; “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo Tổ quốc” của huyện Lý Sơn; chuyên đề “An ninh Quảng Ngãi” trên sóng truyền hình; Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; xây dựng các mô hình “Tiếp sức hoàn lương”, “Nhà trọ không có tội phạm ẩn náu”, “Anh sảng an ninh”, “Cụm dịch vụ Home Stays không có tội phạm ẩn náu” của Công an tỉnh; các mô hình: “3 cùng, 4 tại chỗ”, ”4 bám, 3 cùng”, “Đoàn kết quân dân”, “An ninh biển đảo gắn với cứu nạn, cứu hộ trên biển”, “Tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm chủ quyền vùng biển các nước để khai thác hải sản bất hợp pháp” của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Nhìn chung, các mô hình “Dân vận khéo” được nhân dân đồng tình ủng hộ đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở; góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.

Một số bài học kinh nghiệm qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, đó là:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy phải luôn bảo đảm tính kịp thời, chặt chẽ, có chiều sâu và có tính đột phá cả về nội dung và giải pháp; đồng thời, nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Hai là, phải coi trọng công tác tuyên truyền, vận động với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả để huy động Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Ba là, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp trong thực hiện cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải gắn với việc xây dựng đội ngũ công chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; việc thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tình hình Nhân dân, đặt mình vào vị trí của người dân; các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất quan điểm, giải quyết kịp thời các bức xúc của Nhân dân.

Bốn là, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong hệ thống chính trị. Các địa phương, đơn vị phải chủ động, sáng tạo trong xây dựng và triển khai, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; việc lựa chọn những mô hình phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết để đánh giá đúng, thực chất kết quả các phong trào thi đua, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào tại các địa phương, đơn vị./.

Văn Tiến


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi DS_phuongtien_timchusohuu_CATX_DucPho_25-6-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

   
​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi​ DS_phuongtien_timchusohuu_CAH_TuNghia_16-6-2020.pdf

 

   

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở năm 2021mau dang ky de tai.rarmau dang ky de tai.rar

 

   

Truy tìm chủ sở hữu phương tiện​ vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ tại Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  danhsach_phuongtien_tim_chusohuu_CAH_Son_Tinh_27-02-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

  
Công an huyện Sơn Hà thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tạm giữ. File đính kèm: THONGBAOTRUYTIM.pdfTHONGBAOTRUYTIM.pdf

 

  
Để phục vụ công tác di dời, lắp đặt lại hệ thống Tổng đài điện thoại Công an tỉnh Quảng Ngãi đến địa điểm khác. Hệ thống tổng đài sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian từ 15h00' ngày 20/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019. File đính kèm: cv 5304.pdfcv 5304.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.