Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 18538890
Đang online: 16
Đăng ngày: 06/03/2020
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bãi bỏ  Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.​

Nghị định 28/2020/NĐ-CP được áp dụng đối với: (1) Người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (2) Người có thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản được quy định tại Chương V; (3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định cụ thể rõ ràng, chi tiết các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động gồm 32 trường hợp sau:(1)Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm;(2)Vi phạm về tuyển, quản lý lao động;(3)Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động; (4)Vi phạm quy định về thử việc; (5)Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động; (6)Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động;(7)Vi phạm quy định về cho thuê lại lao động; (8)Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;(9)Vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc; (10)Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; (11)Vi phạm quy định về tiền lương; (12)Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; (13)Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; (14)Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;(15)Vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; (16)Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (17)Vi phạm quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (18)Vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; (19)Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; (20) Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; (21)Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động; (22)Vi phạm quy định về lao động nữ; (23)Vi phạm quy định về lao động chưa thành niên; (24)Vi phạm quy định về lao động là người giúp việc gia đình; (25)Vi phạm quy định về người lao động cao tuổi; (26)Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (27)Vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; (28)Vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp lao động;(29) Vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn;(30)Vi phạm quy định về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn;(31)Vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc các biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; (32)Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn.

Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm gồm các trường hợp: (1) Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; (2)Vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; (3) Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; 

Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm: (1)Vi phạm điều kiện hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (2) Vi phạm quy định về đăng ký hợp đồng, báo cáo việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (3) Vi phạm quy định về tuyển chọn, ký kết và thanh lý hợp đồng; (4) Vi phạm quy định về bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động; (5) Vi phạm quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền môi giới, tiền ký quỹ, tiền dịch vụ và các khoản tiền thu của người lao động; đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; (6) Vi phạm quy định về tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quản lý người lao động ở ngoài nước; (7) Vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác.

Trong đó, điểm đáng chú ý ở Nghị định này là quy định về việc sử dụng lao động người chưa thành niên, cụ thể tại Điều 28 quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lao động chưa thành niên như sau:

-  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không lập sổ theo dõi riêng hoặc có lập sổ theo dõi riêng nhưng không ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Bộ luật Lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên hoặc không xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi mà không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của người đó hoặc không được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi;

+ Sử dụng lao động chưa thành niên làm việc quá thời giờ làm việc quy định tại khoản 2 Điều 163 của Bộ luật Lao động;

+ Sử dụng người dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm;

+ Sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm, trừ một số nghề, công việc được pháp luật cho phép.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc, ảnh hưởng xấu đến nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc sử dụng lao động là người chưa thành niên làm công việc, nơi làm việc bị cấm sử dụng theo quy định tại Điều 165 của Bộ luật Lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Sử dụng người từ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 1 Điều 164 của Bộ luật Lao động;

+ Sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 3 Điều 164 của Bộ luật Lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020./.

Văn Tâm


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi DS_phuongtien_timchusohuu_CATX_DucPho_25-6-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

   
​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi​ DS_phuongtien_timchusohuu_CAH_TuNghia_16-6-2020.pdf

 

   

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở năm 2021mau dang ky de tai.rarmau dang ky de tai.rar

 

   

Truy tìm chủ sở hữu phương tiện​ vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ tại Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  danhsach_phuongtien_tim_chusohuu_CAH_Son_Tinh_27-02-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

  
Công an huyện Sơn Hà thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tạm giữ. File đính kèm: THONGBAOTRUYTIM.pdfTHONGBAOTRUYTIM.pdf

 

  
Để phục vụ công tác di dời, lắp đặt lại hệ thống Tổng đài điện thoại Công an tỉnh Quảng Ngãi đến địa điểm khác. Hệ thống tổng đài sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian từ 15h00' ngày 20/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019. File đính kèm: cv 5304.pdfcv 5304.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.