Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014308
Đang online: 1


Từ ngày 25 đến 28 tháng 02 năm 2018,  Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 cho các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, lực lượng báo cáo viên cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện.

​Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần.  Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất.  

DSC_1756.JPG


Cuộc Tổng điều tra sẽ thu thập những thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. Thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thu thập từ hai loại phiếu điều tra: phiếu điều tra toàn bộ và phiếu điều tra mẫu. Phiếu điều tra toàn bộ gồm 22 câu hỏi, được thiết kế để thu thập thông tin cho khoảng 90% dân số cả nước về tình hình dân số và nhà ở. Phiếu điều tra mẫu gồm 65 câu hỏi, được thiết kế để thu thập thông tin từ khoảng 10% dân số về tình hình dân số, nhà ở, lịch sử sinh đẻ của phụ nữ và người chết. Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.
Để thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh huy động 120 giám sát viên (cấp tỉnh và huyện) và 1996 điều tra viên, tổ trưởng (91 điều tra viên dự phòng) để điều tra 2813 địa bàn. Công tác điều tra tại địa bàn được thực hiện trong khoảng 25 ngày (bao gồm cả thời gian di chuyển trong địa bàn), bắt đầu từ ngày 01/4/2019. Ngay sau Hội nghị tập huấn cấp tỉnh, các Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện sẽ khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã và điều tra viên, tổ trưởng.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.