Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018724
Đang online: 4

​  Ngày 25/12/2018,  Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn Phương án điều tra chăn nuôi mới thay thế Phương án điều tra chăn nuôi ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

​  Phương án điều tra mới có sự thay đổi đáng kể so với Phương án cũ. Theo Phương án này, mỗi năm sẽ thực hiện 04 kỳ điều tra, gồm điều tra tại thời điểm ngày 01 tháng Một, ngày 01 tháng Tư, ngày 01 tháng Bảy và ngày 01 tháng Mười tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (Phương án điều tra chăn nuôi cũ cũng điều tra 04 kỳ nhưng kỳ điều tra ngày 01 tháng Một và ngày 01 tháng Bảy chỉ điều tra tại một số huyện, thành phố). Đáng lưu ý là theo Phương án mới, kỳ điều tra ngày 01 tháng Một sẽ thay thế cho kỳ điều tra 01 tháng Mười trước đây. Điều này giúp phân định sản phẩm chăn nuôi theo đúng niên độ của năm dương lịch, phục vụ tốt hơn cho việc tính giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi trong năm.

DSC_1551.JPG


Các kỳ điều tra sẽ áp dụng hai loại điều tra là điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu. 

Điều tra toàn bộ được áp dụng đối với các đơn vị sau:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi;

- Thôn có chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác;

- Hộ chăn nuôi quy mô lớn, bao gồm:

(1) Hộ nuôi lợn quy mô từ 300 con trở lên;

(2) Hộ nuôi trâu quy mô từ 30 con trở lên;

(3) Hộ nuôi bò thịt quy mô từ 30 con trở lên;

(4) Hộ nuôi bò sữa quy mô từ 20 con trở lên;

(5) Hộ nuôi gà quy mô từ 4000 con trở lên;

(6) Hộ nuôi vịt quy mô từ 2000 con trở lên;

(7) Hộ nuôi ngan quy mô từ 500 con trở lên.

Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với các hộ chăn nuôi có quy mô nhỏ hơn quy mô nuôi đề cập ở trên và hộ nuôi vật nuôi đặc thù, bao gồm:

(1) Các hộ nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan;

(2) Các hộ nuôi vật nuôi đặc thù (ngoài trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan).

Đối với thông tin về lợn, gà, vịt, ngan, sẽ thu thập thông tin về số đầu con có tại thời điểm 0 giờ ngày đầu tiên của quý; số lượng con và trọng lượng xuất chuồng trong 03 tháng trước thời điểm điều tra; doanh thu sản phẩm bán ra; số lượng lợn đưa vào nuôi và số lượng lợn bị chết trong 03 tháng trước thời điểm điều tra.

Đối với thông tin về trâu, bò và vật nuôi khác, thu thập thông tin về số đầu con có tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng Một năm điều tra; số lượng con và trọng lượng xuất chuồng trong 12 tháng trước thời điểm điều tra, từ ngày 01/01 đến 31/12 năm trước năm điều tra; doanh thu sản phẩm bán ra; số lượng con đưa vào nuôi và số lượng con bị chết trong 12 tháng trước thời điểm điều tra.

Có 07 loại phiếu điều tra được sử dụng để thực hiện điều tra chăn nuôi, bao gồm:

- Phiếu số 01-Q/ĐTCN-DN, HTX: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan của doanh nghiệp, hợp tác xã (áp dụng cho kỳ điều tra 01/01; 01/4; 01/7; 01/10);

- Phiếu số 02-Q/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi lợn của hộ (áp dụng cho kỳ điều tra 01/01; 01/4; 01/7; 01/10);

- Phiếu số 03-Q/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan) của hộ (áp dụng cho kỳ điều tra 01/01; 01/4; 01/7; 01/10);

- Phiếu số 04-N/ĐTCN-THON: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của hộ trên địa bàn thôn (áp dụng cho kỳ điều tra 01/01);

- Phiếu số 05-N/ĐTCN-DN,HTX: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của doanh nghiệp, hợp tác xã (áp dụng cho kỳ điều tra 01/01);

- Phiếu số 06-N/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin về sản lượng sản phẩm chăn nuôi trâu, bò của hộ (áp dụng cho kỳ điều tra 01/01);

- Phiếu số 07-N/ĐTCN-HM: Phiếu thu thập thông tin về sản lượng sản phẩm chăn nuôi vật nuôi đặc thù của hộ mẫu (áp dụng cho kỳ điều tra 01/01).

Để tính toán số hộ chăn nuôi lợn, gà, vịt theo quy mô nuôi, hộ chăn nuôi ngan, hộ chăn nuôi trâu, bò cũng như lập dàn mẫu chọn mẫu hộ điều tra, sẽ tổ chức lập các bảng kê sau: 

- BẢNG KÊ SỐ 01/BK-HO-CN: Bảng kê hộ chăn nuôi trên địa bàn mẫu;

- BẢNG KÊ SỐ 02/BK-HO-LỢN: Bảng kê toàn bộ hộ chăn nuôi lợn quy mô từ 30 con trở lên trên địa bàn xã/phường/thị trấn;

- BẢNG KÊ SỐ 03/BK-HO-GÀ: Bảng kê toàn bộ hộ chăn nuôi gà quy mô từ 1000 con trở lên trên địa bàn xã/phường/thị trấn;

- BẢNG KÊ SỐ 04/BK-HO-VỊT: Bảng kê toàn bộ hộ chăn nuôi vịt quy mô từ 500 con trở lên trên địa bàn xã/phường/thị trấn;

- BẢNG KÊ SỐ 05/BK-HO-TRÂU, BÒ: Bảng kê toàn bộ hộ trâu, bò trên địa bàn xã/phường/thị trấn.

Một điểm mới khác của Phương án điều tra chăn nuôi lần này là các thông tin về xử lý chất thải chăn nuôi của hộ cũng được thu thập.

Theo đánh giá chung, Phương án điều tra chăn nuôi mới khá phù hợp với thực tế phát triển chăn nuôi hiện nay của cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.