Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018706
Đang online: 2

​Từ ngày 10 đến 13 tháng 9 năm 2019, Cục Thống kê Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CAPI điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho lực lượng báo cáo viên cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện. Tham dự hội nghị, ngoài cán bộ công chức ngành Thống kê, còn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh và điều tra viên cấp xã, nơi có ít địa bàn điều tra, không mở lớp tập huấn cấp huyện.

​Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số”. Cuộc điều tra được thực hiện theo chu kỳ 5 năm một lần, vào các năm có số cuối là 4 và 9. Lần thứ nhất điều tra vào quý I năm 2015.

a2.jpg 
 
 
Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số có hai mục đích sau:
- Thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.
- Làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.
Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019, đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi chiếm gần 15,2% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là người Hrê, Cor, Ca Dong,...
Cuộc điều tra sẽ được tiến hành tại 12 huyện của tỉnh (trừ TP. Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn) với 83 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 232 địa bàn (05địa bàn điều tra toàn bộ hộ dân tộc thiểu số; 218 địa bàn điều tra 30 hộ dân tộc thiểu số; 09 địa bàn điều tra 40 hộ dân tộc thiểu số).
Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. Cuộc điều tra sử dụng 02 loại phiếu điều tra, gồm:
- Phiếu 01- HO/ĐTDT dùng để thu thập thông tin về hộ gia đình, gồm các nhóm thông tin:
+ Thông tin chung về dân số
+ Trình độ giáo dục, đào tạo
+ Tình hình di cư
+ Lao động việc làm
+ Lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi
+ Thông tin về người chết của hộ
+ Nhà ở và điều kiện sinh hoạt
+ Nhu cầu vay vốn ưu đãi
+ Tình hình văn hóa xã hội và tiếp cận dịch vụ công cộng của hộ
- Phiếu 02-XA/ĐTDT để thu thập thông tin của xã, gồm các nhóm thông tin:
+ Thông tin chung về xã
+ Cơ sở hạ tầng và thông tin
+ Trường học và trình độ giáo viên
+ Y tế và vệ sinh môi trường
+ Chợ
+ Số lượng cán bộ, công chức cấp xã
+ Tôn giáo, tín ngưỡng
Đối với Phiếu hộ, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (viết gọn là CAPI).
Đối với phiếu xã, áp dụng phương pháp điều tra gián tiếp: UBND xã tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra DTTS (phiếu trực tuyến).
Ngay sau Hội nghị tập huấn cấp tỉnh, các huyện sẽ khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra và sử dụng CAPI cho điều tra viên và tổ trưởng để kịp thời tổ chức điều tra thu thập thông tin theo đúng quy định.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.