Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018715
Đang online: 3

​Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra ngành công nghiệp. Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn ba đợt cho doanh nghiệp được chọn mẫu vào các ngày 22/02; 28/02 và 07/3/2017.

​Theo phương án nói trên sẽ tổ chức điều tra ngành công nghiệp tháng và điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh quý, bắt đầu triển khai trong năm 2017. Thời gian thu thập số liệu đối với điều tra công nghiệp tháng được tiến hành từ ngày 01 đến ngày 12 hàng tháng còn điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh quý được tiến hành từ ngày 01 đến ngày 12 của tháng cuối quý.
Thứ nhất, mục đích điều tra ngành công nghiệp tháng nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp để biên soạn một số chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng với năm gốc so sánh 2015 thay cho năm gốc so sánh 2010 phục vụ công tác quản lý của cơ quan Nhà nước các cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác.
Thứ hai là điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh quý với mục đích thu thập những thông tin về xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo hàng quý, 6 tháng và cả năm phục vụ việc phân tích, dự báo ngắn hạn và đưa ra những dự báo sớm về xu hướng sản xuất kinh doanh; phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá tình hình, hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp của cơ quan Nhà nước các cấp.
Đây là cuộc điều tra chọn mẫu trong ngành công nghiệp được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, các cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thuộc danh mục cần điều tra

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.