Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018742
Đang online: 2

​Sáng ngày 26/11, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản và công tác quản lý, tập huấn lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TĐT; các thành viên của BCĐ và thành viên Văn phòng BCĐ tỉnh cùng với các đồng chí Trưởng ban/phó ban  Chánh văn phòng BCD cấp huyện, thành phố.

​   Hội nghị thông qua Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/10/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh năm 2019.  Kế hoạch tổ chức triển khai và công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Theo Quyết định, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV/2020.
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, qua số liệu phân chia địa bàn sẽ điều tra 2.825 địa bàn, trong đó có 267 địa bàn đặc thù; 1.156 thôn, tổ dân phố, ước tính với 358.524 hộ dân cư. Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng đăng ký khai sinh, tình hình lao động vệc làm, phát triển dân số, thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp và điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin qua phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung công việc về công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động liên quan đến công tác điều tra từ nay cho đến thời điểm kết thúc.
  BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Theo đó sẽ thành lập BCĐ Tổng điều tra các cấp, tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin điều tra và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung công việc về công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh, dự kiến chương trình hoạt động liên quan đến công tác điều tra từ nay cho đến thời điểm kết thúc.
  Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Đối với BCĐ cấp huyện sau thời gian triển khai cấp tỉnh, các BCĐ cấp huyện khẩn trương triển khai công tác quán triệt các nội dung trên cho BCĐ cấp xã, tuyển chọn điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê và xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra; Đối với Cục Thóng kê cơ quan thường trực BCĐ tỉnh có nhiệm vụ tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện TĐT báo cáo BCĐ tỉnh và BCĐ trung ương để giải quyết, đồng thời thực hiện tốt công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả. Đối với cơ quan Thông tin và truyền thông cần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo tổng điều tra được thuận lợi. Các thành viên trong BCĐ cần nêu cao ý thức trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.