Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018739
Đang online: 2

​Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và  Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh  Quảng Ngãi v/v tổ chức TĐT kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Ba Tơ đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra trên địa bàn huyện.

fdfdf.jpg
Quan cảnh Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thị trán Ba Tơ tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017Sáng ngày 1/7/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Ba Tơ chỉ đạo cho  Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra kinh tế 20 xã, thị trấn đồng loạt cho  tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế  để tiến hành phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra và ghi vào phiếu điều tra tại 2.588 cơ sở sản xuất kinh doanh của 119 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ba Tơ.
     Thời gian thực hiện để thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện là 30 ngày, bắt đầu từ  ngày 01/7/2017 đến ngày 30/7/2017.

le.jpg

Đ/c Trần Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Phó chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ, Trưởng BCD Tổng điều tra kinh tế  thị trấn  Ba Tơ 2017 phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân

Mục đích của tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016), phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Tính toán các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2016, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu của ngành thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.
dao.jpg

Đ/c Cao Văn Đào – Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê , thành viên BCD, Tổ trưởng tổ Thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế huyện phát biểu tại lễ ra quân  tổng điều tra kinh tế  thị trấn Ba Tơ 2017

phongvan.jpg

 Điều tra viên  thị trấn Ba Tơ ra quân  phỏng vấn và ghi phiếu tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị trấn

Cuộc Tổng điều tra lần này sẽ làm cơ sở để đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước của địa phương cũng như trên phạm vi cả nước.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.