Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014346
Đang online: 2

​Sáng 13/3, tại Trung tâm Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 huyện Minh Long tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, cho cho 56 học viên là thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở cấp huyện, trưởng ban chỉ đạo 05 xã và điều tra viên 43 xã,  trên địa bàn.

​Trong 05 ngày (ngày 13 đến ngày 17/3/2019), các đại biểu dự hội nghị, được thành viên ban chỉ đạo cấp huyện truyền đạt các nội dung về vai trò, nhiệm vụ của tổ trưởng, điều tra viên; những quy định về nghiệp vụ điều tra, phỏng vấn và ghi phiếu; vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng, công tác kiểm tra, giám sát; một số kĩ năng cơ bản về rà soát, lập bảng kê, ghi phiếu xác định nhân khẩu tại hộ, cài đặt phần mềm; điều tra trên máy tính bảng và thiết bị điện tử thông minh (CAPI), thực hành điều tra thu thập thông tin dân số và nhà ở năm 2019 và hướng dẫn cách thức sử dụng trang thông tin điều hành  tác nghiệp Tổng điều tra. 

ml1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Trưởng Ban Chỉ đạo Huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 Tổng điều tra dân số và nhà ở là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra Thống kê được quy định của Luật Thống kê, với chu kì 10 năm thực hiện một lần. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới dân số và các chính sách phát triển của đất nước, của mỗi địa phương.
 Vì vậy, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện yêu cầu các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần tập trung nghiên cứu  cuốn sổ tài liệu được cung cấp và ghi chép đầy đủ nội dung để nắm chắt quy trình, quy ước trong quá trình điều tra.               
Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 05 ngày (ngày 13 đến ngày 17/3/2019). Các học viên được phổ biến về phương án Tổng điều tra và những kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xã và tổ trưởng, điều tra viên; những quy trình điều tra; các quy định trong phiếu điều tra; thu thập thông tin, hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; hướng dẫn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng sẽ truyền đạt một số kỹ năng cơ bản về hướng dẫn cài đặt chương trình, phiếu trên máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh; hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin (CAPI) và thực hành phiếu (CAPI), yêu cầu các học phải tham gia đầy đủ lớp tập huấn nghiệp vụ, nếu không tham gia đầy đủ, thì không thể điều tra được.
ml2.jpg
Điều tra viên thực hành CAPI trên điện thoại và máy tính

  Vị trí địa lý huyện Minh Long là địa bàn miền núi cao của tỉnh Quảng Ngãi được vẽ sơ đồ nền của xã và phân chia thành 43 địa bàn điều tra và 43/43 địa bàn được chọn địa bàn điều tra mẫu và có 02 địa bàn có nhân khẩu đặc thù.
  Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện Minh Long sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các học viên là trưởng ban chỉ đạo của 05 xã và tổ trưởng điều tra (công chức Văn phòng - Thống kê), điều tra viên các địa bàn mẫu về nghiệp vụ trong điều tra mẫu trong đó hộ chọn mẫu có 30 hộ chọn điều tra mẫu của địa bàn.
  Phát biểu bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí  Nguyễn Văn Bảy - Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, qua hội nghị trực tuyến đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng ban, Ban chỉ đạo trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hoàn toàn ứng dụng công nghệ thông tin để điều tra, nên thu thập và xử lý thông tin nên đòi hỏi các học viên phải có trình độ về công nghệ thông tin để áp dụng trong thực tế. Những số liệu của cuộc Tổng điều tra sẽ là thông tin quan trọng giúp cho Tỉnh, Huyện hoạch định, xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, yêu cầu Ban chỉ đạo các xã, tổ trưởng và điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra.
 Kết thúc hội nghị tập huấn Tổng điều tra, Ban chỉ đạo biểu dương tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên có đầu tư trong bài giảng, có nhiều tình huống, các học viên nghiêm túc tiếp thu, trao đổi những nội dung kiến thức tại hội nghị tập huấn, nhằm để triển khai trên thực tế tại địa phương đạt kết quả cao nhất.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.