Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018709
Đang online: 1

​Để  phục vụ cho Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT “Về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017”.

​Nội dung của Quyết định này là tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để phục vụ cho cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo kế hoạch. Trưởng ban của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Quyết định này.
Quyết định này nêu rõ mỗi tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương đều phải thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp của địa phương mình. Cụ thể:
-    Cục trưởng Cục Thống kê, Tổ trưởng;
-    Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
-    Đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Thành viên;
-    Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;
-    Một số đại diện lãnh đạo cấp phòng Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Sở Công Thương, Thành viên;
-    Đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, Thành viên.
Nhiệm vụ của Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này và hướng dẫn của Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp Trung ương. Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụDTHOKH-1 dau do.pdfDTHOKH-1 dau do.pdf

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.