Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018711
Đang online: 2

​   Nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê phản ảnh thực trạng về tình hình kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số phục vụ công tác quản lý về dân tộc, ngày 5/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53  dân tộc thiểu số. Với chu kỳ tiến hành 5 năm một lần, vào các năm có số cuối là 4 và 9, lần thứ nhất điều tra vào năm 2015.

​     Theo Đề án Điều tra sẽ điều tra, thu thập thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn. Đề án không chỉ hướng đến việc đánh giá trình độ phát triển của các dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của cả nước, đồng thời đánh giá sự bình đẳng giữa các dân tộc, từ đó làm tiền đề để xây dựng chính sách dân tộc, góp phần khuyến khích, hỗ trợ để đồng bào dân tộc phát huy được nội lực, giảm bớt sự chênh lệch giữa trình độ phát triển của các dân tộc.
     Ngày 30/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành  Quyết định số 593/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án điều tra  thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Theo Phương án điều tra năm 2019 đối tượng của cuộc Điều tra lần này bao gồm:
     (i) Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra;
     (ii) Các trường hợp chết của các thành viên trong hộ dân tộc thiếu số;
     (iii) Điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số;
     (iv)Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ trướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc
biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020.
     Về địa lý, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra trên phạm vi 83 xã, 05 địa bàn điều tra toàn bộ, 218 địa bàn điều tra 30 hộ dân tộc thiểu số và 9 địa bàn điều tra 40 hộ dân tộc thiểu số.

    Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 là cuộc Điều tra quan trọng thực hiện trên phạm vi cả nước. Nội dung Điều tra phức tạp, việc tiếp cận hộ ở rất nhiều địa bàn, nhìn chung là khó khăn, người cung cấp thông tin là người dân tộc thiểu số. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính quyền các cấp cùng sự phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc, cuộc Điều tra sẽ hoàn thành thắng lợi.
Chí Dũng

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.