Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014279
Đang online: 2

​Chiều 27/12/2019, Cục Thống kê Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Hùng, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê cùng toàn thể công chức và người lao động ngành Thống kê Quảng Ngãi.

​Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng – Cục trưởng đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo Báo cáo, kết quả công tác Thống kê năm 2019 được đánh giá trên các mặt: (1) Công tác bảo đảm thông tin thống kê; (2) Thực hiện Luật Thống kê, (3) Công tác phương pháp chế độ thống kê; (4) Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; (5) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (6) Công tác pháp chế, tuyên tuyền và thanh tra thống kê; (7) Công tác quản lý điều hành, công tác văn phòng và công tác quản lý tài chính; (8) Hoạt động Đảng, đoàn thể; (9) Hạn chế, tồn tại.

TK3.JPG 
 
 
Trong năm 2019, Cục Thống kê Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện 20 cuộc điều tra thường xuyên trên các lĩnh vực Nông, lâm, thủy sản, chăn nuôi; Công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư phát triển; Thương mại, dịch vụ, giá cả; Dân số, lao động, xã hội - môi trường. Các cuộc điều tra thường xuyên được tổ chức đúng quy trình, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện xuyên suốt, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho người dùng tin.
Trong năm 2019 toàn ngành đã thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với 100% địa bàn điều tra CAPI. Chất lượng số liệu được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đánh giá cao, nhiều địa bàn hoàn thành điều tra vược tiến độ.
Đồng chí Nguyễn Hùng nhấn mạnh các nhiệm vụ của năm 2020 bao gồm:
 - Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra.
  - Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, trong đó tập trung vào sắp xếp bộ máy theo mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ mới.
 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.
-  Thực hiện việc kiểm soát và nâng cao chất lượng số liệu thống kê qua công tác điều tra và khai thác dữ liệu hành chính.
 Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng đã đọc báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020. Năm 2019, phong trào thi đua của Cục Thống kê Quảng Ngãi được thể hiện sôi nổi, đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thông tin chung của toàn Ngành năm 2019 đạt 98,18% so năm 2018 là (97,92%) tăng 0,26% xếp vị thứ 30 toàn quốc tăng 09 bậc so với năm 2018, và xếp vị thứ 02 khu vực tăng 01 bậc so với năm 2018. Nhiều lĩnh vực vươn lên năm các vị trí cao trong khu vực. 
TK16.JPGHội nghị cũng chứng kiến chương trình ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong toàn cục. Có 14 Chi cục Thống kê huyện, thành phố, và 06 Phòng Thống kê ký kết giao ước tại Hội nghị.

TK41.JPG


Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hùng- Cục trưởng đã nhấn mạnh quyết tâm của toàn Ngành trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, cung cấp kịp thời số liệu thống kê; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê; thực hiện tốt công tác Tổ chức – Cán bộ và tăng cường ứng dụng triệt để CNTT trong công tác Thống kê.
 

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.