Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014298
Đang online: 1

Thực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 (Ban hành theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020), sáng 15/5/2020, Cục Thống kê  tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra cho giám sát viên cấp tỉnh, Tổ công tác cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyệnThực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 (Ban hành theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020), sáng 15/5/2020, Cục Thống kê  tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra cho giám sát viên cấp tỉnh, Tổ công tác cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện..

nongnghiep2020.jpg

Lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 1/7/2020 là việc lập danh sách các đơn vị điều tra thuộc phạm vi của cuộc điều tra trên một khu vực địa lý nhất định, theo quy trình cụ thể, thống nhất và ghi vào biểu mẫu được thiết kế trước. Lập bảng kê là hoạt động quan trọng, cần thiết nhằm một số mục đích sau:

(1) Giúp các cấp nắm được thông tin ban đầu của từng loại đơn vị điều tra trên từng địa bàn, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, huy động, tuyển chọn, tập huấn điều tra viên và giám sát viên; chuẩn bị khối lượng các loại tài liệu phục vụ điều tra (sổ tay hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ và các tài liệu có liên quan khác) và các vật tư văn phòng phẩm; …;

(2) Giúp các cấp chủ động chỉ đạo và điều hành công việc; theo dõi tiến độ thực hiện trong phạm vi được phân công, bảo đảm cuộc điều tra được tiến hành đúng tiến độ đã đề ra;

(3) Giúp các cấp xây dựng mạng lưới phục vụ thực hiện thu thập thông tin, chủ động trong việc phân công các đơn vị điều tra cụ thể cho từng điều tra viên; theo dõi tiến độ thực hiện khối lượng điều tra;

(4) Giúp điều tra viên nhận biết số lượng, phạm vi và địa chỉ của các đơn vị điều tra được phân công, bảo đảm trong quá trình tiến hành thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác, tránh trùng lặp, bỏ sót đơn vị điều tra;

(5) Làm dàn chọn mẫu để tiến hành chọn hộ điều tra mẫu thu thập thông tin chuyên sâu của hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Để đáp ứng mục đích, việc lập bảng kê đòi hỏi phải thoả mãn các yêu cầu sau:

(1) Đầy đủ các đơn vị điều tra thuộc phạm vi điều tra, không trùng lặp, không bỏ sót đơn vị điều tra.

(2) Thông tin trong bảng kê phải được thu thập, ghi chép theo đúng nội dung yêu cầu của các chỉ tiêu tại biểu mẫu do Trung ương quy định.

(3) Bảng kê phải hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

(4) Các bảng kê được tiếp tục cập nhật nội dung khi có thông tin phát sinh.

Đơn vị lập bảng kê Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ ngày 01/7/2020 bao gồm hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và trang trại được quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định về tiêu chí kinh tế trang trại.

Địa bàn điều tra sử dụng trong cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là khu vực dân cư có ranh giới rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng chứa hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, bao gồm địa bàn điều tra khu vực nông thôn và địa bàn điều tra khu vực thành thị.

Địa bàn điều tra khu vực nông thôn là địa bàn thuộc dàn mẫu chủ khu vực nông thôn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sau khi được rà soát, cập nhật đến thời điểm lập bảng kê.

Địa bàn điều tra khu vực thành thị, là địa bàn được chọn từ các địa bàn được lập trên cơ sở rà soát, tách, ghép địa bàn chứa hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của toàn bộ địa bàn thành thị và các địa bàn khu vực nông thôn chuyển lên thành thị của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có đến thời điểm lập bảng kê.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cũng như chủ trương sắp xếp, sát nhập các thôn, tổ dân phố, khu dân cư của tỉnh, việc rà soát, cập nhật, lập danh sách các địa bàn điều tra đòi hỏi phải thực hiện một cách công phu, bài bản nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp hiện trạng, đảm bảo tính đại diện khi chọn mẫu.

Sau buổi tập huấn này, các Chi cục Thống kê cấp huyện sẽ tổ chức tập huấn cho cấp xã (người thực hiện công tác rà soát, lập bảng kê; cán bộ công chức Văn phòng-Thống kê) để kịp hoàn thành lập danh sách địa bàn điều tra, danh sách hộ có sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, cập nhật vào hệ thống điều hành chung của cả nước trước ngày 30/5/2020.

 

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.