Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014307
Đang online: 1

​Sáng 25/5/2020, tại trụ sở Cơ quan, Chi bộ Cục Thống kê trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Bùi Ngọc Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Khối tham dự và chỉ đạo Đại hội.

​Đến thời điểm Đại hội, Chi bộ Cục Thống kê có 16 đảng viên; trong đó 05 đảng viên nữ; 01 đảng viên dự bị. Ban chấp hành Chi bộ có 05 đồng chí, gồm Bí thư, Phó Bí thư và 03 Chi ủy viên.
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Cục Thống kê đã lãnh đạo Cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác, tập trung vào hai nội dung chính như sau:
Một là, tổ chức thu thập, xử lý thông tin. Trong nhiệm kỳ, đã triển khai thực hiện thành công các cuộc Tổng điều tra, gồm: (1) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, (2) Tổng điều tra kinh tế năm 2017, (3) Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Điều tra thực trạng kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019; thực hiện 113 cuộc điều tra thường xuyên trong kế hoạch điều tra thống kê giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thuộc các lĩnh vực Nông - Lâm - Thuỷ sản; Công nghiệp - Xây dựng; Vốn đầu tư phát triển; Thương mại - dịch vụ; giá cả; Dân số - Lao động; Xã hội - Môi trường; Điều tra doanh nghiệp.
Kết quả các cuộc tổng điều tra và điều tra chuyên môn thường xuyên đã phản ảnh đầy đủ bức tranh về thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.
Hai là, biên soạn báo cáo, niên giám và các ấn phẩm thống kê. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm; báo cáo hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Quảng Ngãi qua các năm; biên soạn Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2015 – 2019. Các báo cáo nhanh chú trọng việc rà soát các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, các cân đối kinh tế vĩ mô trên địa bàn tỉnh; phân tích đánh giá tình hình, lý giải nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục hạn chế, thúc đẩy phát triển phục vụ yêu cầu thông tin của Tổng cục Thống kê, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

A3.jpg


Chi bộ cũng đã chú trọng tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức cho đảng viên, công chức; chỉ đạo, quán triệt, triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương (nay là Hướng dẫn Số 12 của Ban Tổ chức TW) về Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ ngày càng được nâng cao, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện.
Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được chú trọng. Chi bộ chủ động giám sát, kiểm tra về phẩm chất, đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng. Trong nhiệm kỳ, giám sát thực hiện Quy định 76-QĐ/TW đối với 5 đảng viên trong đó 2 đồng chí là Chi ủy viên, lãnh đạo cơ quan; giám sát thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao hàng năm đối với 8 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đảm bảo tất cả đảng viên thực hiện đúng Điều lệ Đảng và chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trong nhiệm kỳ, Chi bộ kết nạp 2 đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ luôn được đánh giá đạt mức trong sạch vững mạnh hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tuy nhiên, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là:
- Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc nắm bắt thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo có lúc chưa kịp thời, nhất là khi có các vấn đề đột xuất xảy ra. Chất lượng thông tin của một số cuộc điều tra tuy có nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu ở một số mặt.
- Trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc chưa thường xuyên. Nội dung sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng đã được đổi mới, nhưng hiệu quả đạt được chưa cao.
- Việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt các Nghị quyết, tuyên truyền chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà Nước cho đảng viên và quần chúng có lúc còn chậm, tham gia thảo luận chưa tích cực, chủ yếu là phổ biến, quán triệt, nên nhận thức và hành động ở một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế.
- Chưa kiểm tra, giám sát đầy đủ việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hiếu nhấn mạnh “Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Chi bộ và cán bộ, nhân viên, người lao động của Cục Thống kê. Đại hội phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị, đó là: Đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận và quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Chi bộ khoá mới; bầu Bí thư, Phó Bí thư và đại biểu dự  Đại hội cấp trên; góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng bộ Khối. Đây là những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên chính là sự thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý thức trách nhiệm cao của đảng viên tham dự Đại hội”.
Với tinh thần cởi mở, dân chủ, Đại hội đã sôi nổi thảo luận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

baucu.JPG


Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm bốn đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hùng - Cục trưởng, tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ.
Đại hội Chi bộ Cục Thống kê kết thúc trong sự thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.