Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1018708
Đang online: 1
CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 19 Đường Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3822862
Fax: 055.3823529 
Email: ctk@quangngai.gov.vn 

LÃNH ĐẠO CỤC
Cục trưởng: Nguyễn Hùng
Điện thoại: 055.8585859
Email: nhung-ctk@quangngai.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
- Phụ trách chung,
- Thống kê Tổng hợp, Thanh tra, Tổ chức - Hành chính. 
Phó Cục trưởng: Hoàng Vũ Trụ
Điện thoại: 055.3823700
Email: hvtru-ctk@quangngai.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
- Thống kê Thương mại,
- Thống kê Công nghiệp - Xây dựng.
Phó Cục trưởng:Võ Thành Nhân
Điện thoại: 055.3824360
Email: vtnhan-ctk@quangngai.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
- Thống kê Nông nghiệp

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất:

1. Cơ quan Cục Thống kê gồm có:

- Phòng Thống kê Tổng hợp;

- Phòng Thống kê Nông nghiệp;

- Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng;

- Phòng Thống kê Thương mại;

- Phòng Thống kê Dân số - Văn xã;

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Thanh tra Thống kê.

2. Chi cục Thống kê ở huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê. Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức của Chi cục Thống kê cấp huyện.


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.