Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014297
Đang online: 1

​Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TCTK ngày 27/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Về việc điều tra  cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2014. Cục Thống kê Quảng Ngãi ban hành kế hoạch điều tra để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh:

   I. Mục đích, yêu cầu điều tra
  1. Mục đích:
    Thu thập thông tin thống kê về sản xuất, kinh doanh (SXKD)  của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi cả nước nhằm phản ánh số lượng các cơ sở SXKD cá thể và kết quả hoạt động SXKD của khu vực này, đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý của các cấp, các ngành.
    2. Yêu cầu:
    Phạm vi, nội dung điều tra phải đầy đủ, thống nhất và không trùng chéo với các điều tra khác. Các chỉ tiêu điều tra được giải thích rõ ràng và thống nhất. Thời điểm điều tra, công bố thông tin phải phù hợp với thời gian cung cấp thông tin theo kế hoạch phổ biến thông tin của ngành Thống kê.
    II. Đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra
    1. Đối tượng điều tra
Hoạt động SXKD của các cơ sở SXKD cá thể trong tất cả các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) (gọi tắt là các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp).
    2. Phạm vi điều tra
 Đây là cuộc điều tra chọn mẫu vì thế đơn vị điều tra sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi mẫu điều tra được chọn. Theo phương án của TCTK, tỉnh Quảng Ngãi chọn 46 xã, phường, thị trấn thuộc 14/14 huyện ,TP để lập dàn mẫu điều tra mẫu số lượng và 158 xã, phường, thị trấn thuộc 14/14 huyện ,TP để lập dàn mẫu điều tra mẫu về kết quả  SXKD cho năm 2014 (xem phụ lục 1 và 2) 
    3. Đơn vị điều tra
     Mỗi cơ sở SXKD cá thể thuộc đối tượng, phạm vi điều tra là một đơn vị điều tra. Đơn vị điều tra là các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, định nghĩa như sau:
  - Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông lâm nghiệp, thủy sản);
         - Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình; chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp;
         - Có địa điểm xác định;
    - Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.
Riêng cơ sở SXKD cá thể ngành xây dựng (gọi tắt là cơ sở cá thể xây dựng), do đặc thù của hoạt động này và mục tiêu thống kê số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở này, qui định:
-  Cơ sở cá thể xây dựng là đội/tổ/nhóm cá thể (gọi chung là đội xây dựng cá thể) do một người đứng ra làm đội trưởng (hay còn gọi là chủ/cai thầu xây dựng) thực hiện  nhận thầu và tiến hành xây dựng cho các hộ gia đình hoặc các đối tượng đầu tư xây dựng khác.
- Đơn vị điều tra cơ sở cá thể xây dựng là “đội xây dựng cá thể”, được xác định theo tên và địa chỉ thường trú của chủ cơ sở (đội trưởng hay còn gọi là chủ/cai thầu xây dựng). Số lượng đơn vị cơ sở tính theo số lượng đội trưởng; không xác định số lượng cơ sở theo số lượng công trình mà đội trưởng đang tiến hành xây dựng (Trường hợp đội trưởng xây dựng cùng một thời điểm nhận nhiều công trình xây dựng, vẫn chỉ tính là một cơ sở).
- Số lượng lao động trong cơ sở cá thể xây dựng: tính toàn bộ số lao động mà đội trưởng đang quản lý, sử dụng và trả công tại thời điểm điều tra.
   Mỗi cơ sở SXKD cá thể trong cuộc điều tra này được xếp vào một ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007.
        III. Thời điểm, thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin
-Thời điểm điều tra: 01/10/2014;
         -Thời kỳ của số liệu: Thu thập số liệu 9 tháng đầu năm 2014 và ước 3 tháng cuối năm 2014 tùy theo từng chỉ tiêu qui định trong phiếu;
        -Thời gian thu thập thông tin: từ ngày 01 đến ngày 20/10/2014.
Xem chi tiết tại:      Quyết định điều tra           Kế hoạch điều tra

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.