Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014330
Đang online: 1

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng ban BCĐTW về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.


   UBND tỉnh đã có Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
Ban chỉ đạo TĐT tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 14/9/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
Ngày 12/10/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
    Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 11/10/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo về tổ chức triển khai thực hiện và công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 28/11/2018 về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh.
    Ban chỉ đạo TĐT tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho Ban chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo và Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tại Uỷ ban nhân dân tỉnh vào ngày 26/11/2018. BCĐ các huyện/thành phố tham gia đầy đủ; Ban chỉ đạo cấp huyện cũng đã tổ chức     Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra năm 2019 cho Ban chỉ đạo xã/phường/thị trấn.
    Công tác tập huấn và thực hiện vẽ sơ đồ nền và lập bảng kê trên toàn tỉnh hoàn thành đúng kế hoạch.
    Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho giảng viên cấp huyện trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 25/02/2019. Đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần; Giảng viên là cán bộ đã tham gia lớp tập huấn của  Trung ương tại  Hà Nội.
    Đến nay, Ban Chỉ đạo các huyện/thành phố đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ điều tra cho tổ trưởng và điều tra viên, các lớp tập huấn được phân chia theo lớp điều tra toàn bộ và điều tra mẫu.
- Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, tập trung cao điểm trong thời gian trước, trong và sau thời điểm điều tra, nội dung tuyên truyền theo đúng hướng đẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  Công tác tuyên truyền nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cuộc Tổng điều tra và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra, quyền và nghĩa vụ của người dân... đến các cấp, các ngành và toàn bộ hộ dân cư. Các hình thức tuyền truyền đa dạng, phong phú  như: Sổ tay, tạp chí, Pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, đĩa CĐ phát thanh trên hệ thống truyền thanh lưu động và truyền thanh cơ sở; trang tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, báo chí địa phương, đài phát thanh truyền hình tỉnh, xe tuyên truyển cổ động...
* Vẽ sơ đồ nền và lập bảng kê:
 - Tổng số địa bàn: 2.813
        + Địa bàn bình thường: 2.541
          + Địa bàn đặc thù:  272
          + Địa bàn thành thị: 449
          + Địa bàn nông thôn: 2.364  
         + Địa bàn toàn bộ: 1.552
            + Địa bàn mẫu:  1.261
       - Tổng số hộ: 353.684
       - Tổng số nhân khẩu lập bảng kê: 1.205.464 người; trong đó nữ: 610.795 người
       - Tổng số nhân khẩu đặc thù: 5.531
      * Tập huấn nghiệp vụ cho giảng viên cấp huyện:
       - Số lớp tập huấn cấp tỉnh: 01 lớp; ( từ ngày 25/02 đến 28/02/2019)
       - Tổng số học viên: 90
       - Số học viên nữ: 30 chiếm 33,3% trong tổng số
       - Số ngày học: Trên lớp 4 ngày, có thực hành trên lớp và làm bài tập cuối khoá.
* Tập huấn nghiệp vụ cấp huyện cho điều tra viên và tổ trưởng
       - Số lớp: 35 lớp
  trong đó: + Toàn bộ: 14 lớp
     
               + Mẫu: 21 lớp
   - Số ĐTV: 1.903 người;
       trong đó:  + ĐTV toàn bộ: 787
                     + ĐTV mẫu: 1.116
       - Số tổ trưởng: 184 (mỗi xã 1 tổ trưởng)
       - Số ngày tập huấn:
                + Địa bàn toàn bộ: 4 ngày/1lớp
                + Địa bàn mẫu: 5 ngày/1lớp
       - Các lớp tập huấn đã kết thúc trước ngày 28/3/2019.
* Lễ ra quân
       Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng Kế hoạch ra quân vào ngày 01/4/2019 cụ thể như sau:
       * Đoàn 1
       Lãnh đạo UBND tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh; Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh.
       + Buổi sáng:
       * Huyện Bình Sơn: Tham dự Lễ ra quân tại UBND xã Bình Đông vào lúc 7 giờ 15 phút, đi thực địa 1-2 hộ để phỏng vấn rút kinh nghiệm và làm tư liệu tuyên truyền.
       * Huyện Sơn Tịnh: đến UBND xã Tịnh Hà vào khoảng thời gian 9 giờ đến 9 giờ 30 phút đi kiểm tra công tác điều tra thực địa tại xã Tịnh Hà.
       + Buổi chiều:
Lãnh đạo Cục Thống kê và thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ đi kiểm tra một số địa bàn của thành phố Quảng Ngãi.
        * Đoàn 2
        Thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh; Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.
       + Buổi sáng:
       * Huyện Tư Nghĩa: Tổ chức Lễ ra quân tại UBND xã Nghĩa Thương vào lúc 7 giờ 30 phút, đi thực địa 1-2 hộ để phỏng vấn rút kinh nghiệm và làm tư liệu tuyên truyền.
       * Huyện Nghĩa Hành: đến UBND xã Hành Thuận vào khoảng thời gian 9 giờ đến 9 giờ 30 phút đi kiểm tra công tác điều tra thực địa tại xã Hành Thuận.
       + Buổi chiều:
        Lãnh đạo Cục Thống kê và thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ đi kiểm tra một số địa bàn của huyện Mộ Đức.
       Mặc dù có gặp những khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; tinh thần trách nhiệm của các thành viên BCĐ, Văn phòng giúp việc BCĐ nên việc thực hiện triển khai các công việc trong công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở được kịp thời, đúng kế hoạch.
       Với những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh Quảng Ngãi, Cục Thống kê cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tin rằng cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ thực hiện  thành công và kết quả điều tra đảm bảo phản ánh trung thực, khách quan và chính xác thông tin dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tất cả các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng cho thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.


Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.