Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014361
Đang online: 2

​Ngày 21/10/2019,  Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019.  Đồng chí Võ Phiên - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố.

hn2.JPG

Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại nước ta kể từ khi nước nhà thống nhất vào năm 1975. Điểm mới trong Tổng điều tra lần này là ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn từ công tác chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động (CAPI) trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân tự cung cấp thông tin qua mạng (Webform). Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng sử dụng số liệu tập trung và sử dụng phân tán.
Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 nhằm ba mục đích:
Thứ nhất, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.
Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.
Để đảm bảo sự thành công của cuộc Tổng điều tra, công tác tuyển chọn điều tra viên (ĐTV), tổ trưởng (TT) được triển khai thực hiện đúng phương án. Các BCĐ cấp xã đã có nhiều cố gắng, tập trung tuyển chọn những người có trình độ, có kinh nghiệm khai thác thông tin, có khả năng công tác quần chúng, nhiệt tình và có sức khoẻ, trẻ, có đầy đủ điện thoại thông minh. Các huyện huyện miền núi phần lớn trưng dụng lực lượng cán bộ huyện, xã, giáo viên tăng cường tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng cho công tác điều tra tại địa bàn. Toàn tỉnh huy động 1.903 ĐTV, 184 TT (mỗi xã, phường, thị trấn 01) tổ trưởng và trên 120 giám sát viên cấp tỉnh và huyện tham gia cuộc điều tra.
Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra và sử dụng CAPI được triển khai theo 2 cấp:
- Cấp tỉnh mở 1 lớp tập huấn cho giám sát viên và đào tạo giảng viên cấp huyện trong thời gian 4 ngày (từ ngày 25/02/2019 đến 28/2/2019) tại cơ quan Cục Thống kê, với 97 giảng viên và giám sát viên các cấp.
- Cấp huyện mở 35 lớp tập huấn cho hơn 2.000 điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên (những người chưa tham gia tập huấn cấp tỉnh).
Công tác tuyên truyền nhằm thông tin mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cuộc Tổng điều tra và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra, quyền và nghĩa vụ của người dân... đến các cấp, các ngành và toàn bộ hộ dân cư   được đặc biệt chú trọng. Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các kế hoạch về công tác tuyên truyền và tổ chức Lễ ra quân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như logo, áp phích, đĩa CD, sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền; phối hợp với Báo Quảng Ngãi và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đăng phát tin, bài cổ động Tổng điều tra dân số và nhà ở; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động và các hình thức khác ở tất cả các địa bàn xã, phường, thị trấn.
Trong suốt thời gian điều tra, thu thập thông tin tại hộ, các giám sát viên cấp tỉnh, huyện thường xuyên gặp gỡ điều tra viên, tham dự phỏng vấn tại hộ để kịp thời uốn nắn những sai sót nghiệp vụ, xử lý các lỗi kỹ thuật về CAPI.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác Tổng điều tra.
Theo kết quả sơ bộ từ cuộc Tổng điều tra, dân số tỉnh Quảng Ngãi tính đến 01/4/2019 là 1.231.697 người; trong đó nam 611.914 người chiếm 49,7%, nữ 619.783 người chiếm 50,3%. So với 10 năm trước (kỳ điều tra ngày 01/4/2009), dân số toàn tỉnh tăng 0,12% (14.924 người). Dân số Quảng Ngãi tăng thấp (cả nước tăng 1,14%) do hiện tượng di cư cơ học ngày càng nhiều.
Chia theo khu vực, có 200.938 người cư trú ở thành thị, chiếm 16,3% tổng dân số toàn tỉnh; 1.030.759 người cư trú khu vực nông thôn, chiếm 83,7%. Mật độ dân số đạt 239 người/km2, tăng 03 người/km2 so với năm 2009. Toàn tỉnh có 1.044.607 người dân tộc Kinh, chiếm 84,8%, còn lại là các dân tộc khác, chiếm 15,2%.  Theo giới tính, cứ 98,7 người là nam thì có 100 nữ.  Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 93,3%, thấp hơn 2,5% so với tỷ lệ 95,8% của cả nước ; trong đó thành thị 98,0%, nông thôn 92,4%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa bao giờ đi học là 4,9%, cao hơn 1,9% so với cả nước. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi còn 8,8% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng không đi học, chủ yếu ở vùng nông thôn.
Tại thời điểm 01/4/2019, toàn tỉnh có 358.015 hộ gia đình, tăng 10,5% (33.946 hộ) so với 10 năm trước; trong đó hộ ở thành thị là 58.289 hộ, chiếm 16,3%, hộ ở nông thôn là 299.726 hộ, chiếm 83,7%.  
Kết quả sơ bộ từ cuộc Tổng điều tra cũng cho thấy, trong 10 năm qua, điều kiện nhà ở của dân cư cũng được cải thiện rõ rệt. Quảng Ngãi hiện nay không có hộ dân nào không có nhà ở. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 97,7%, tăng 2,9% so với năm 2009 và cao hơn 4,6% so với mức 93,1% của cả nước. Tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm từ 5,2% năm 2009 xuống còn 2,3%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 26,4 m2/người (thành thị 24 m2/người, nông thôn 24,9 m2/người), cao hơn 2,9 m2/người so với mức bình quân cả nước.
 Theo dự kiến, đến cuối quý IV năm 2019, kết quả chính thức Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 sẽ được công bố. Đây là nguồn thông tin số liệu vô cùng quý giá đáp ứng các mục đích đã đề ra. 

khen.jpg
Ghi nhận những đóng góp của tập thể và cá nhân trong thực hiện Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 09 tập thể và 20 cá nhân; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 32 tập thể và 214 cá nhân và Ban Chỉ đạo cấp huyện tặng giấy khen cho 49 tập thể và 195 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tổng điều tra

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.