Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014363
Đang online: 2

​Trong hai ngày 05-06 tháng 6 năm 2020, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sử dụng CAPI , Web điều hành tác nghiệp Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020. Điều đặc biệt là Hội nghị tập huấn này kết hợp đồng thời tập huấn cấp Trung ương và cấp tỉnh. Đối với tập huấn cấp Trung ương, thành phần tham dự gồm lãnh đạo Tổng Cục Thống kê, lãnh đạo và thống kê viên các Vụ, Văn phòng, các Trung tâm tin học Thống kê Khu vực thuộc Tổng cục Thống kê; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thành viên Tổ công tác cấp Trung ương), tại trụ sở Tổng cục Thống kê và được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Đối với tập huấn cấp tỉnh tại điểm cầu Quảng Ngãi, tổ chức tại hội trường cơ quan Cục Thống kê; tham dự có lãnh đạo Cục Thống kê; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thống kê Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản; các thành viên Tổ công tác cấp tỉnh; lãnh đạo và cán bộ công chức Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (thành viên Tổ công tác cấp tỉnh Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020).   

​Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với mục đích: (1) tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương; (2) đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế; (3) cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra mẫu trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

HNTructuyenNNGiuaky.jpg


Cuộc điều tra năm 2020 là lần đầu thực hiện điều tra giữa kỳ. Trước đó, nước ta đã thực hiện 5 kỳ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản với chu kỳ 5 năm một lần. Vì là lần đầu tiên thực hiện nên điều tra giữa kỳ nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2020 có những điểm mới so với Tổng điều tra năm 2016 và các cuộc Tổng điều tra trước đó.
Thứ nhất, về phạm vi điều tra: Thực hiện điều tra mẫu về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản đối với cấp tỉnh. Vì là điều tra mẫu nên đối với điều tra hộ sẽ có quy mô nhỏ hơn so với kỳ điều tra năm 2016 (khoảng 1,4 triệu hộ so với 17 triệu hộ trong Tổng điều tra năm 2016).
Thứ hai, cuộc điều tra này ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn của điều tra, từ chuẩn bị mạng lưới thu thập thông tin đến thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu, công bố số liệu điều tra. Đặc biệt, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, trong quá trình điều tra, điều tra viên sẽ ghi thông tin trực tiếp vào phiếu điều tra điện tử trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc ghi vào phiếu điều tra trực tuyến hay cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, sau đó dữ liệu sẽ được đồng bộ về máy chủ của Tổng cục Thống kê để tổng hợp.
Thứ ba, thông tin về hộ trong cuộc điều tra này được kết nối với dữ liệu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019.
Thứ tư, về nội dung điều tra, một số thông tin về điều kiện sống của hộ và những đồ dùng sinh hoạt chủ yếu của hộ sẽ không được thu thập do đã thực hiện trong cuộc Điều tra khảo sát mức sống dân cư; bổ sung các thông tin chuyên  sâu về sản xuất nông nghiệp bền vững.
Sau hai ngày tích cực làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp; đại biểu tham dự trực tiếp cũng như tại 63 điểm cầu trên phạm vi cả nước đã đóng góp những ý kiến xây dựng, bổ sung hoặc làm rõ những khúc mắc, chưa rõ. Những vấn đề về kỹ thuật cũng như nội dung điều tra còn tồn tại, các Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực và Vụ Thống kê Nông – Lâm nghiệp và Thuỷ sản sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh.
Sau Hội nghị tập huấn này, Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn cấp huyện để tập huấn cho điều tra viên.
Công tác rà soát, lập bảng kê hộ có sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đối với địa bàn điều tra thuộc khu vực nông thôn đã hoàn thành ngày 30/5/2020; bảng kê hộ có sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị và bảng kê trang trại sẽ hoàn thành trước ngày 10/6/2020. Trong thời gian từ ngày 25-30/6/2020, điều tra viên sẽ rà soát, cập nhật bảng kê lần cuối để thực hiện điều tra từ ngày 01/7/2020. Việc điều tra thu thập thông tin tại địa bàn sẽ được tiến hành trong 20 ngày và kết thúc vào ngày 20/7/2020.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.