Giới thiệu

Tin tức

Số liệu thống kê

Điều tra thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Chế độ báo cáo

Tài liệu thống kê

Nghiên cứu phân tích

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014379
Đang online: 2

​Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Công văn số 1084/BCĐTW–TTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Tổ thường trực các cấp, ngày 29 tháng 02 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 (Ban chỉ đạo).

​Theo Quyết định, Ban chỉ đạo gồm các thành viên sau:
Trưởng ban:
1- Ông: Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Phó Trưởng ban:
2- Ông Nguyễn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê;
Các thành viên:
3- Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
4- Ông Phí Quang Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
5- Ông Đào Minh Hường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;
6- Ông Trần Thanh Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
7- Ông Trần Xuân Tiên, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình;
8- Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
9- Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;
10- Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Cục trưởng Cục Thống kê.
Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Cục Thống kê Quảng Ngãi để giao dịch trong quá trình công tác. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ đạo được thành lập Tổ Thường trực để giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh; thành viên tổ thường trực là công chức của Cục Thống kê và các sở, ban ngành có thành viên trong Ban chỉ đạo, do Phó Cục trưởng Cục Thống kê là thành viên Ban chỉ đạo làm Tổ trưởng. Cục Thống kê Quảng Ngãi là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, điều kiện và phương tiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng diều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương;
- Tham mưu về chủ trương và các giải pháp để hỗ trợ các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Tổng điều tra.
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo; chịu trách nhiệm về sự thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản là cuộc điều tra nằm trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia, được tổ chức trên phạm vi cả nước, 5 năm một lần và đây là lần Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thứ 5 (những lần trước điều tra vào các năm 1994, 2001, 2006 và 2011).
Cuộc Tổng điều tra này nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ gồm 3 nội dung:
Thứ nhất, thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản. Ở nội dung này, sẽ điều tra số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; năng lực sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường,...
Thứ hai, thông tin về nông thôn. Cụ thể, sẽ điều tra thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vệ sinh môi trường nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Thứ ba, thông tin về cư dân nông thôn. Sẽ điều tra điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích luỹ và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Tin đã đưa


Bản quyền © 2014 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3822862.  Email: ctk@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.