Triển khai tinh thần chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường chất lượng công tác thông tin, truyền thông của các KBNN tỉnh, thành phố; KBNN Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị để báo cáo với Lãnh đạo địa phương vào chiều ngày 17/10/2018 

Đến dự và làm việc với KBNN Quảng Ngãi có các đồng chí: Nguyễn Thanh Quang -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Phiên -Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trường Thọ -Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh -Ủy viên UBDT Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan và Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Ngoài ra còn có các phóng viên Báo Quảng Ngãi, Đài truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến dự, theo dõi và đưa tin về buổi làm việc này.​

1.png

Cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy

Thời gian qua, hệ thống KBNN đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các công việc quan trọng như: Cải cách, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 04/NQ-BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW;  tổ chức thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống KBNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa KBNN.

 Đối với KBNN Quảng Ngãi, đã thực hiện tinh giảm 3 đầu mối cấp phòng, giảm 39 đầu mối cấp tổ; giảm 3 chức danh cấp trưởng phòng và xóa bỏ 78 chức danh tổ trưởng, tổ phó. Thời gian kiểm soát chi đầu tư rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày; từ năm 2018, thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán...

2.png

Tập trung nguồn thu, kiểm soát tốt chi NSNN

Ngay từ đầu năm, bám sát dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh giao, KBNN Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, Ngân hàng thương mại trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của KBNN và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu.

 

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện là 13.381 tỷ đồng; đạt 96,23% (13.381/13.905) so với dự toán Trung ương giao và đạt 91,31% (13.381/14.655) so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó thu nội địa là 12.511/13.985 tỷ đồng, đạt 89,46% dự toán năm; thu hoạt động xuất nhập khẩu là 834/670 tỷ đồng, đạt 124.48% dự toán năm.

 

Về chi NSNN, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, KBNN Quảng Ngãi đã tổ chức thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời xin ý kiến của Kho bạc Nhà nước cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN trên địa bàn

 

Tính đến ngày 30/9/2018, đã kiểm soát thanh toán được 12.197 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương là 10.300/12.199 tỷ đồng, đạt 84,43%. Dư nợ tạm ứng tại thời điểm 30/9/2018 là 1.347 tỷ đồng, so với đầu kỳ giảm giảm 158 tỷ đồng, trong đó: Thu hồi tạm ứng/chi tạm ứng trong 9 tháng lần lượt là 1.107/949 tỷ đồng.

 

Phối hợp thực hiện công tác thu, chi NSNN trên địa bàn

KBNN Quảng Ngãi kiến nghị một số giải pháp nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác thu, chi NSNN trên địa bàn:

1. Đề xuất trong xử lý nợ quá hạn các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB NSĐP; vướng mắc trong thanh toán kinh phí sữa chữa, bảo trì, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất,..

2. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tích cực tham gia dịch vụ công (DVC) trực tuyến KBNN; ưu tiên bố trí kinh phí để các đơn vị sử dụng ngân sách có điều kiện mua sắm máy móc thiết bị khi tham gia dịch vụ công trực tuyến...

3. Hàng năm, bố trí thời gian cho KBNN Quảng Ngãi có buổi làm việc để báo cáo tình hình hoạt động chung của đơn vị, kịp thời nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất các kiến nghị trong công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ chung tại địa phương.

3.png

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trường Thọ -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương CBCC của hệ thống KBNN Quảng Ngãi trong gần 30 năm qua, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo, vẫn luôn giữ được truyền thống đoàn kết, làm việc không kể ngày đêm nhất là vào những thời gian cuối tháng, cuối năm, làm tròn trách nhiệm của cơ quan quản lý quỹ NSNN, tạo điều kiện để các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính – ngân sách của địa phương.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính nghiên cứu các đề xuất của KBNN, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị SDNS, Ban quản lý trên toàn tỉnh.


4.png

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoan nghênh việc tổ chức họp lần này của KBNN Quảng Ngãi, Tỉnh ủy sẽ ghi nhận và đưa vào Chương trình làm việc định kỳ hàng năm. Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần cầu thị, thái độ nghiêm túc của hệ thống KBNN nói chung và KBNN Quảng Ngãi nói riêng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo công việc được thông suốt, CBCC ổn định về tư tưởng.

 Trong thời gian tới, ngoài nhiệm vụ riêng của ngành, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của địa phương, đồng chí yêu cầu Lãnh đạo KBNN Quảng Ngãi cần chỉ đạo đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục chăm lo đội ngũ cán bộ, đảm bảo tinh thông về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức; làm tốt công tác luân phiên, luân chuyển, điều động...; thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo công khai minh bạch, một cửa một giao dịch viên; ít dùng văn bản giấy, tăng cường giao công việc qua mạng nội bộ; tổ chức tốt công tác thu, chi NSNN trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng nếu có xảy ra; tăng cường phối kết hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

5.png

6.png

Nhân dịp này, tập thể KBNN Nghĩa Hành và các cá nhân của hệ thống KBNN Quảng Ngãi vinh dự được các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của Bộ Tài chính, Bằng khen của UBND tỉnh cho thành tích công tác năm 2017./.

                                                                                                              Việt Anh

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
   

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tọa đàm với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019.

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 31/5/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm:

- Điểm cầu trung tâm: Hội trường tầng 4, trụ sở cơ quan KBNN - số 32 Cát Linh, Hà Nội.

- Điểm cầu địa phương: trụ sở 62 KBNN tỉnh, thành phố và trụ sở KBNN Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Đối với điểm cầu tại Quảng Ngãi: Hội trường trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, số 172 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

3. Chủ trì: Lãnh đạo KBNN phối hợp với Lãnh đạo Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 473203
Đang online: 4