Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 24 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4332/BTC-ĐT 31/03/2016 HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2016
2 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng CP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
3 23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
4 19/2016/TT-BKHĐT 27/11/2015 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu
5 195/2015/TT-BTC 24/11/2015 Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tiêu thu đặc biệt
6 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
7 2456/QĐ-BTC 24/09/2015 Về việc ban hành quy chế hoạt động Thanh tra chuyên ngành kho bạc nhà nước
8 40/2015/QĐ-TTg 14/09/2015 Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020
9 26/2015/QĐ-TTg 07/08/2015 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính
10 83/2015/QH13 10/07/2015 Luật Ngân sách nhà nước (Có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017)
11 104/2015/TT-BTC 03/07/2015 Hướng dẫn chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban TW mặt trận TQVN, Ủy viên Ủy ban mặt trận TQ cấp tỉnh và cấp huyện
12 102/2015/TT-BTC 30/06/2015 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2016
13 99/2015/TT-BTC 29/06/2015 Hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
14 58/2015/NĐ-CP 11/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP
15 08/VBHN-BTC 20/05/2015 Thông tư quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước
Trang 1/2 1 2 > >> 
Thông tin cần biết
   

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tọa đàm với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019.

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 31/5/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm:

- Điểm cầu trung tâm: Hội trường tầng 4, trụ sở cơ quan KBNN - số 32 Cát Linh, Hà Nội.

- Điểm cầu địa phương: trụ sở 62 KBNN tỉnh, thành phố và trụ sở KBNN Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Đối với điểm cầu tại Quảng Ngãi: Hội trường trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, số 172 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

3. Chủ trì: Lãnh đạo KBNN phối hợp với Lãnh đạo Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 475136
Đang online: 1