Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 8 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
2 Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
3 Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
4 Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
5 Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế) Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
6 Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
7 Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
8 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
Thông tin cần biết
   

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tọa đàm với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019.

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 31/5/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm:

- Điểm cầu trung tâm: Hội trường tầng 4, trụ sở cơ quan KBNN - số 32 Cát Linh, Hà Nội.

- Điểm cầu địa phương: trụ sở 62 KBNN tỉnh, thành phố và trụ sở KBNN Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Đối với điểm cầu tại Quảng Ngãi: Hội trường trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, số 172 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

3. Chủ trì: Lãnh đạo KBNN phối hợp với Lãnh đạo Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 475150
Đang online: 1